Home | KTL cơ bản | Bảng tần suất – SPSS
Lập và phân tích bảng tần suất trên SPSS
Lập và phân tích bảng tần suất trên SPSS

Bảng tần suất – SPSS

Có hai cách bạn thực hiện bảng tần suất là: “Frequencies” và “Explore”. Cả hai đều cho những kết quả giống nhau, ngoại trừ:

  1. Frequencies: thông tin phân tích cho các nhóm được thể hiện trong một bảng và thể hiện đồ thị histograms với đường cong phân phối chuẩn (trong khi đó Explore thể hiện đồ thị histogram nhưng không có đường cong phân phối chuẩn)
  2. Explore: thông tin phân tích được hiển thị riêng rẻ cho mỗi biến và hiển thị đồ thị boxplot

Đầu tiên chúng ta bắt đầu với bảng tần suất dạng tổng hợp (Frequencies)