Home | KTL cơ bản | Xử lí các dữ liệu có định dạng chuỗi trên Stata.
Tạo biến trên Stata
Tạo biến trên Stata

Xử lí các dữ liệu có định dạng chuỗi trên Stata.

Bên cạnh dữ liệu dạng số thì các dữ liệu có định dạng chuỗi và dữ liệu có định dạng thời gian là những định dạng dữ liệu được sử dụng phổ biến trong các phân tích thống kê. Mỗi định dạng dữ liệu khác nhau cần có những kỹ thuật xử lí khác nhau. Bài viết sau sẽ minh họa cách xử lí các dữ liệu có định dạng chuỗi trên Stata.