Home | KTL cơ bản | Xác suất dự đoán hồi quy logit – STATA
Tính xác suất dự đoán trong hồi quy logit thứ tự
Tính xác suất dự đoán trong hồi quy logit thứ tự

Xác suất dự đoán hồi quy logit – STATA

Tính xác suất dự đoán trong mô hình hồi quy logit thứ tự

2 bình luận

  1. e chào thầy! khi em chạy hồi quy logistic STATA thì kết quả có hiện 6.30e-06 làm sao chuyển kết quả này về dạng số ạ?