Home | Trắc nghiệm | Đại cương | Trắc nghiệm Pháp luật đại cương – Phần 2

Trắc nghiệm Pháp luật đại cương – Phần 2

Bộ đề gồm 450 câu trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương (có đầy đủ đáp án). Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Phần 1 gồm 220 câu, các bạn có thể xem tại Slideshare.net hoặc tải về ở link bên dưới.

Tải về