Home | Trắc nghiệm | Đại cương | Trắc nghiệm Kinh tế Chính trị – Phần 3
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Trắc nghiệm kinh tế chính trị

Trắc nghiệm Kinh tế Chính trị – Phần 3

Gần 300 câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị (có đầy đủ đáp án) được phân làm 3 phần. Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

KTCT3