Home | Thẻ: Time series ( trang 6)

Thẻ: Time series

Các thành phần chuỗi thời gian

Thành phần chuỗi thời gian

Thông thường, một chuỗi thời gian bao gồm 3 thành phần chính sau: (i) tính xu hướng - trend; (ii) tính thời vụ - seasonal; và (iii) tính chu kì - cyclic. Bài viết sẽ đi sâu trình bày về 3 thành phần chuỗi thời gian này. 1. Giới thiệu về 3 thành phần chuỗi thời gian Tính xu hướng tồn ...

Đọc tiếp »

Thế nào là một chuỗi thời gian dừng?

Kiểm tra một chuỗi thời gian dừng

Chuỗi thời gian dừng hay gọi tắt là chuỗi dừng (stationary) là một chuỗi thời gian không bao hàm các yếu tố xu thế. Chuỗi thời gian dừng sẽ có các giá trị xoay quanh giá trị trung bình của chuỗi. Có 2 cách để kiểm tra tính dừng của chuỗi là lấy sai phân (bậc 1 hoặc bậc 2), ...

Đọc tiếp »

Phương pháp Box-Jenkins

Phương pháp Box - Jenkins trong dự báo chuỗi thời gian

Một phương pháp rất phổ biến trong việc lập mô hình chuỗi thời gian là phương pháp trung bình trượt kết hợp tự hồi quy (autoregressive integrated moving average – ARIMA), thường được gọi là phương pháp Box-Jenkins. Bài viết này trình bày các nguyên lý cơ bản của phương pháp Box-Jenkins đối với việc lập mô hình và dự báo ...

Đọc tiếp »

Phương pháp dự báo

Phân biệt phương pháp định tính và phương pháp định lượng

Có 2 phương pháp dự báo được sử dụng chủ yếu là phương pháp dự báo định tính (qualitative research methods) và phương pháp dự báo định lượng (quantitative research methods). Mỗi phương pháp đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng. Tùy theo mục đích dự báo (điểm/khoảng) hoặc khoảng cách dự báo (ngắn hạn, trung hạn, dài ...

Đọc tiếp »