Home | Tag Archives: Stata

Tag Archives: Stata

Minh họa thực hiện lệnh xtdpdml trên Stata

Minh họa sử dụng lệnh xtdpdml trên Stata

Câu lệnh xtdpdml được sử dụng thay thế các lệnh ivreg2, xtabond, xtabond2, xtdpdsys, và xtdpd để ước lượng các mô hình bảng động tuyến tính trên Stata. Câu lệnh xtdpdml một mặt đơn giản hóa quá trình xử lí của mô hình cấu trúc, mặt khác, cởi bỏ bớt một số ràng buộc trong các mô hình bảng động. ...

Read More »

Ước lượng bảng động tuyến tính trên Stata

Ước lượng bảng động tuyến tính qua câu lệnh xtdpdml trên Stata

Các dữ liệu bảng cho phép kiểm soát các vấn đề liên quan đến các nhiễu không quan sát được, các biến trễ cũng như vấn đề biến nội sinh. Tuy nhiên, nỗ lực giải quyết đồng thời các vấn đề trên có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn trong quá trình ước lượng. Trong lý thuyết ...

Read More »

Tính toán hiệu quả tác động cận biên – MTE

Hiệu quả tác động cận biên chính là hiệu quả tác động trung bình tính cho các đối tượng có sự trở ngại hoặc sự bàng quang trong việc quyết định tham gia

Phương pháp biến công cụ thường được sử dụng để giải quyết vấn đề lựa chọn mẫu, ước tính các tác động trung bình cục bộ (LATEs – local average treatment effects). Tuy nhiên, trong việc lựa chọn mẫu thì LATEs cho biết các hiệu quả tác động trung bình (ATEs) cho mỗi tập con cụ thể và chúng ta ...

Read More »

Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE

Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE

Các câu lệnh kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng trên Stata Vấn đề tự tương quan (serial correlation) trong các mô hình dữ liệu bảng thường bị bỏ qua trong các thập kỉ gần đây (Inoue and Solon 2006) và thay thế bởi cách sử dụng các sai số chuẩn mạnh (robust) hoặc sai số chuẩn ...

Read More »

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan – CRC

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan - CRC

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan - CRC là một dạng mô hình hệ số ngẫu nhiên nhưng hệ số ước lượng của mô hình có tương quan với các đặc điểm riêng của các đối tượng. Nội dung của phần này sẽ lần lượt giới thiệu và làm rõ sự khác nhau giữa mô hình hệ số ...

Read More »

Minh họa thực hiện câu lệnh validscale Stata

Sử dụng câu lệnh validscale trên Stata để đánh giá tính hợp lí của thang đo khi xây dựng bảng hỏi

Câu lệnh validscale trên Stata được sử dụng để đánh giá tính phù hợp của thang đo (độ tin cậy bên trong - Cronbach alpha, độ tin cậy tổng hợp - phân tích CFA), giá trị hội tụ, giá trị phân tán... cũng như sự thống nhất trong kết quả giữa các nhóm đối tượng tham gia khảo sát. Phần ...

Read More »

Một số tính năng nổi bật của Stata 15

Giới thiệu một số tính năng nổi bật trên Stata 15

So với các phiên bản trước, Stata 15 được xem là phiên bản đầy đủ và linh hoạt nhất. Một số tính năng nổi bật trên Stata 15 có thể kể đến như  có thể thực hiện ước lượng Bayes tương tự như việc ước lượng thông thường bằng cách đơn giản chỉ thêm tiền tố bayes: trước các câu ...

Read More »

Độ phù hợp hồi quy Stepwise

Quy trình thêm bớt biến hồi quy Stepwise

Nhược điểm lớn nhất của hồi quy Stepwise là cho phép các biến không có liên quan vào trong mô hình, do vậy, hồi quy Stepwise có thể tạo ra các mối quan hệ ảo hay tác động giả lên biến phụ thuộc trong mô hình. Xem thêm: https://vietlod.com/lua-chon-mo-hinh-stepwise-vs-bma Hồi quy Stepwise chỉ được khuyến khích sử dụng khi các biến ...

Read More »

Một số lưu ý về lệnh collpase

Một số lưu ý về lệnh collapse khi hồi quy

Liên quan đến dữ liệu sau khi được gộp (collapsed) bằng câu lệnh collapse (sum) với các quan sát của biến có chứa missing. Điều này sẽ dẫn đến sự thiên chệch trong kết quả ước lượng. Bởi lệnh collapse (sum) và egen sum, hoặc rowsum sẽ chuyển các giá trị missing thành giá trị 0. Ngược lại collapse (mean) hoặc collapse (sd) sẽ ...

Read More »