Home | Thẻ: Factor ( trang 6)

Thẻ: Factor

Phương pháp phân tách – Discriminant analysis

Phương pháp phân tách - Discrimant Analysis

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phương pháp phân tách (Discriminant analysis) là một phương pháp phân tích thống kê được dùng rất nhiều trong Data mining để phân loại các đối tượng (object) vào các nhóm dựa việc đo lường các đặc trưng của đối tượng. Không giống như phân tích cluster không đòi hỏi biết trước số ...

Đọc tiếp »

Phân tích cluster 2 bước – SPSS

Phân tích Cluser 2 bước trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH CLUSTER 2 BƯỚC Tiếp tục bài viết phân tích cluster thứ bậc qua phương pháp Ward, và phân tích cluster không thứ bậc theo phương pháp K-Means, bài viết này sẽ trình bày một phương pháp khác có tính ưu việt hơn so với 2 phương pháp trước, gọi là phương pháp phân tích ...

Đọc tiếp »

Phương pháp K-Means – Cluster không thứ bậc

Thực hành phân tích Cluster trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP K-MEANS Tiếp tục bài viết phân tích cluster thứ bậc, bài viết này sẽ hướng dẫn thực hành phân tích cluster không thứ bậc theo phương pháp K-Means. Nhắc lại một số nguyên tắc cơ bản của phân tích cluster không thứ bậc theo phương pháp K-Means Ngược lại với phân tích cluster thứ ...

Đọc tiếp »

Phân tích cluster thứ bậc – SPSS

Thực hành phân tích Cluster thứ bậc trên SPSS

I. NHẮC LẠI PHÂN TÍCH CLUSTER Phân tích cluster được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực từ vi mô như nghiên cứu hành vi xã hội, tâm lý, địa lý, kinh doanh… đến nghiên cứu vĩ mô ở cấp độ đầu tư của ngành chẳng hạn. Trong nghiên cứu Marketing, phân tích cluster giúp nhận diện các phân khúc ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tích cluster

Phân tích cụm - Cluster analysis

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH CLUSTER Để chuyển dữ liệu thành thông tin, thành kiến thức thì chúng ta phải biết đơn giản hóa dữ liệu. Có 2 cách phổ biến để đơn giản hóa dữ liệu, đó là phân tích nhân tố(factor analysis) và phân tích cluster. Khác với phân tích nhân tố là gộp các biến (items) ...

Đọc tiếp »

Hệ số tin cậy Cronbach anpha

Kiểm định thang đo qua hệ số tin cậy cronbach anpha

I. GIỚI THIỆU HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ANPHA Hệ số Cronbach anpha là một hệ số kiểm định thống kê về mức độ tin cậy và tương quan trong giữa các biến quan sát trong thang đo. Tư tưởng chung của phương pháp này là tìm kiếm sự vô lý nếu có trong các câu trả lời (hay có ...

Đọc tiếp »

Phân tích nhân tố khám phá

Hướng dẫn thực hiện phân tích nhân tố khám phá - EFA

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một trong những phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập hợp nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết ...

Đọc tiếp »