Home | Thẻ: Factor ( trang 5)

Thẻ: Factor

Phân tích hệ số tin cậy Cronbach anpha – Stata

Hệ số tin cậy Cronbach anpha

Hệ số tin cậy Cronbach anpha được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy bên trong của thang đo. Nó cho biết mức độ tương quan giữa các biến trong mỗi nhóm (nhân tố). Giá trị của hệ số tin cậy anpha cao của phương pháp không có nghĩa tính chất nhất quán của thang đo đã được thỏa ...

Đọc tiếp »

Phân tích nhân tố khám phá – Stata

Phân tích nhân tố khám phá EFA trên Stata

Tiếp tục bài giới thiệu về nhân tố khám phá EFA, bài viết này sẽ minh họa các bước thực hiện và giải thích các kết quả phân tích nhân tố khám phá trên phần mềm Stata. Kết quả phân tích nhân tố sẽ được thực hiện với phép trích nhân tố mặc định là pf với 2 phép xoay varimax và ...

Đọc tiếp »

Phân tích nhân tố khám phá

Phép xoay nhân tố

Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory factor analysis) là một phương pháp rút gọn dữ liệu, cho biết mối quan hệ giữa các nhóm biến quan sát với các biến ẩn được gọi là các nhân tố. Sự kết hợp giữa phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định sẽ tạo ra một ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu các phép xoay nhân tố

Phép xoay nhân tố

Một trong các bước quan trọng của phân tích nhân tố khám phá cũng như phân tích thành phần chính (PCA) là lựa chọn một phép xoay nhân tố hoặc thành phần (gọi tắt là phép xoay nhân tố). Bài viết này sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến phép xoay nhân tố. Qua bài viết này ...

Đọc tiếp »

Phân biệt PCA vs EFA

Phân biệt PCA vs EFA

Phân tích thành phần chính (PCA) và phân tích nhân tố khám phá (EFA) là 2 phương pháp được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu thị trường. Cả hai phương pháp PCA vs EFA đều có cách thực hiện tương đối giống nhau. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có mục tiêu riêng và sự phân biệt giữa ...

Đọc tiếp »

Đọc kết quả phân tích CATPCA – SPSS

Đọc kết quả phân tích CATPCA

Phân tích CATPCA hay còn gọi là phân tích thành phần chính dạng danh mục CATPCA (Categorical principal components analysis) là được sử dụng tinh giản dữ liệu khi các biến có dạng phân loại, với mục tiêu là xác định các thành phần chính của một tập biến có khả năng giải thích (đại diện) tốt nhất cho dữ ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tích CATPCA – SPSS

Đọc kết quả phân tích CATPCA

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CATPCA Phân tích CATPCA hay còn gọi là phân tích thành phần chính dạng danh mục CATPCA (Categorical principal components analysis) là được sử dụng tinh giản dữ liệu khi dữ liệu các biến có dạng phân loại, với mục tiêu là xác định các thành phần chính của một tập biến có ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tách Stepwise – SPSS

Phương pháp phân tách Stepwise - SPSS

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH STEPWISE Phương pháp phân tách stepwise (Stepwise Discriminant Analysis) có ý nghĩa tương đồng với phân tích hồi quy đa biến stepwise ở chổ là cố gắng tìm ra một tập biến giải thích tốt nhất cho biến phụ thuộc. Trong phương pháp phân tách stepwise, biến độc lập có tương quan mạnh ...

Đọc tiếp »

Đọc kết quả phương pháp phân tách – SPSS

Đọc kết quả phương pháp phân tách trên SPSS

Nội dung của bài viết hướng dẫn đọc kết quả của phương pháp phân tách là phần tiếp tục của bài Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS Kết quả phân tích thống kê Trong phương pháp phân tách chúng ta cố gắng phân nhóm dựa vào sự tách biệt trong mỗi đối tượng. Vì vậy, đầu tiên chúng ...

Đọc tiếp »

Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS

Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS

I. NHẮC LẠI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH Phương pháp phân tách sử dụng một tập hợp các biến độc lập dạng liên tục (khoảng, tỉ lệ) để giải thích cho một biến phụ thuộc dạng phân loại. Nguyên tắc của phương pháp phân tách là tìm kiếm một giải pháp kết hợp tuyến tính giữa những biến độc lập để tạo ...

Đọc tiếp »