Home | Thẻ: Factor ( trang 3)

Thẻ: Factor

Mô hình phương trình cấu trúc là gì

Mô hình phương trình cấu trúc - SEM

Mô hình phương trình cấu trúc là gì? Mô hình phương trình cấu trúc, SEM đôi khi còn gọi là mô hình cấu trúc tuyến tính là một họ của các mô hình thống kê nhằm tìm lời giải thích cho các mối quan hệ giữa nhiều biến số. Để làm được như vậy, SEM xem xét cấu trúc của ...

Đọc tiếp »

Một số thuật ngữ thường dùng trong SEM

Một số thuật ngữ thường dùng trong SEM

Mô hình cấu trúc tuyến tính, gọi tắt là mô hình SEM hay đơn giản là SEM. Mô hình SEM còn được biết với nhiều tên gọi khác như phân tích cấu trúc hiệp phương sai (covariance structure analysis), phân tích biến ẩn (latent variable analysis) hay đôi khi còn gọi là mô hình nhân quả. Mô hình SEM được ...

Đọc tiếp »

Tính toán thang đo tổng hợp

Tính thang đo tổng hợp

Tiếp theo bài đánh giá tính hợp lí của phân tích nhân tố, bài viết sau sẽ trình bày chi tiết cách tính thang đo tổng hợp. Theo đó, có ba cách để tính thang đo tổng hợp của mỗi nhân tố là phép thang đo lấy tổng (summated scales), điểm nhân tố (factor scores) và lựa chọn biến thay ...

Đọc tiếp »

Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Xác định tính hợp lý của phân tích nhân tố là bước thứ 6 trong quy trình 7 bước giải thích ma trận nhân tố. Tính hợp lí của phân tích nhân tố liên quan đến việc đánh giá mức độ tổng quát hóa của các kết quả với tổng thể và ảnh hưởng tiềm ẩn của các quan sát riêng ...

Đọc tiếp »

Giải thích ma trận nhân tố

Giải thích ma trận nhân tố

Nhiệm vụ giải thích ma trận tải nhân tố để xác định cấu trúc giữa các biến có thể thoạt nhìn có vẻ là quá phức tạp. Ví dụ, một phân tích nhân tố đơn giản với 15 biến và 4 nhân tố được trích thì có tới 15*4 = 60 giá trị hệ số tải. Sử dụng các tiêu ...

Đọc tiếp »

Lựa chọn phép xoay nhân tố

Lựa chọn phép xoay nhân tố

Sau khi các nhân tố được trích, bước tiếp đến là giải thích các nhân tố trích được. Theo Hair và cộng sự (2014, tr.110) thì quy trình lặp ba bước sau: (i) ước lượng ma trận nhân tố, (ii) xoay nhân tố và (iii) giải thích nhân tố và mô tả lại mô hình sẽ được sử dụng để ...

Đọc tiếp »

Phương pháp trích nhân tố

Lựa chọn phương pháp trích nhân tố

Khi các giả thiết cho phân tích nhân tố được đảm bảo, nhà nghiên cứu sẳn sàng áp dụng phương pháp phân tích nhân tố để xác định cấu trúc của các mối quan hệ trong dữ liệu. Hai vấn đề sau cần được xem xét lựa chọn: (1) phương pháp trích nhân tố (phân tích nhân tố chung – ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu phương pháp phân tích nhân tố

Phân tích nhân tố - Factor analysis

Phân tích nhân tố được sử dụng để nhóm các biến có mối quan hệ với nhau thành những thành phần (hay còn gọi là nhân tố) đại diện tốt cho những biến này. Bài viết này giới thiệu sơ lược về phương pháp phân tích nhân tố, các giả thiết của phương pháp liên quan đến cỡ mẫu (quy ...

Đọc tiếp »

Thang đo Guttman

Thang đo Guttman - Guttman scale

Cùng với thang đo Likert, thang đo Thurstone thì thang đo Guttman là một trong ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Thang đo Guttman đôi khi còn gọi là thang đo tích lũy (cumalative scaling) hoặc phân tích tỉ lệ đồ (scalogram analysis). Bài viết sẽ giải thích cách xây dựng và quản trị một ...

Đọc tiếp »