Home | Thẻ: Factor ( trang 2)

Thẻ: Factor

Đánh giá tính hợp lý của mô hình cấu trúc

Đánh giá tính hợp lí của mô hình cấu trúc

Đánh giá tính hợp lý của mô hình cấu trúc Tương tự như mô hình đo lường, mô hình cấu trúc sau khi được xác định cũng cần phải được đánh giả để đảm bảo tính hợp lí của mô hình. Quá trình đánh giá sự hợp lí của mô hình cấu trúc cũng tương tự như cách đánh giá ...

Đọc tiếp »

Xác định mô hình cấu trúc trong SEM

Xác định mô hình cấu trúc trong SEM

Xác định mô hình cấu trúc Cùng với mô hình đo lường, mô hình cấu trúc là một trong hai thành phần chính của mô hình phương trình cấu trúc - SEM. Vì vậy, việc xác định một mô hình cấu trúc phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo ý nghĩa về mặt lý thuyết của mô hình ...

Đọc tiếp »

Biến đổi mô hình chưa phù hợp thành phù hợp

Hướng dẫn thiết lập mô hình SEM phù hợp

Mô tả lại mô hình chưa phù hợp Việc điều chỉnh hay biến đổi một mô hình không phù hợp thành một mô hình phù hợp có phải luôn là mục tiêu cần hướng tới. Ở đây, có sự tranh luận giữa nhóm thiên về kiểm định lý thuyết và nhóm theo đuổi một sự phù hợp tốt. Mong muốn ...

Đọc tiếp »

Đánh giá tính hợp lý của mô hình đo lường SEM

Hướng dẫn cách sử dụng các chỉ số phù hợp để kiểm định mô hình SEM

Khi mô hình đo lường được xác định, dữ liệu đã được thu thập đầy đủ, kỹ thuật ước lượng cũng đã được lựa chọn bước tiếp theo nhà nghiên cứu đi đến một quyết định cơ bản nhất là kiểm định xem mô hình đo lường SEM có phải là mô hình đo lường phù hợp. Theo Hair và ...

Đọc tiếp »

Xác định cở mẫu trong mô hình SEM

Quy tắc xác định cở mẫu trong phân tích SEM

Xác định cở mẫu trong mô hình SEM là một trong những nội dung quan trọng trong thiết kế nghiên cứu sử dụng mô hình SEM. SEM theo một số cách nào đó nhạy cảm với cở mẫu hơn so với các kỹ thuật đa biến khác. Một vài thuật toán thống kê được sử dụng trong các chương trình ...

Đọc tiếp »

Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm trong SEM

Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm với SEM

Trong quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM sau khi xác định các khái niệm riêng rẽ và xác định mô hình đo lường, bước tiếp theo là thiết kế một nghiên cứu để cho ra các kết quả thực nghiệm. Theo đó, mô hình SEM có thể ước lượng được với cả hiệp phương sai và sự tương ...

Đọc tiếp »

Quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM

Mô hình phương trình cấu trúc - SEM

Một mô hình SEM có thể được ước lượng thông qua 6 bước như sau: Xác định các khái niệm riêng rẽ Phát triển và xác định mô hình đo lường Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường Xác định mô hình cấu trúc Đánh giá tính hợp lí của mô ...

Đọc tiếp »

Ví dụ minh họa mô hình SEM

Ví dụ minh họa mô hình SEM

Tiếp theo phần giới thiệu sơ bộ về mô hình SEM cùng với các thuật ngữ và quy ước trong sơ đồ nhánh thường được sử dụng, phần trình bày bên dưới sẽ minh họa cách một mô hình SEM hoạt động với nhiều mối quan hệ, ước lượng nhiều phương trình cùng lúc, thậm chí khi chúng có mối ...

Đọc tiếp »

Xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM

Các kí hiệu trong sơ đồ mô hình SEM

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM: Thông thường các khái niệm được thể hiện bằng các hình oval hoặc hình tròn và các biến đo lường được thể hiện bằng hình vuông hoặc hình chữ nhật. Để nhấn mạnh đến sự phân biệt các chỉ mục cho khái niệm nội sinh, các chỉ ...

Đọc tiếp »