Home | Thẻ: Event study ( trang 2)

Thẻ: Event study

Giả định nghiên cứu sự kiện

Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Một nghiên cứu sự kiện thông thường là một dạng kiểm định các giả thuyết của một lý thuyết tài chính, nhất là khi mô hình lợi nhuận kì vọng (mô hình thị trường) được sử dụng. Các nhà nghiên cứu cần phải đặc biệt lưu ý đến các kiểm định này, nhất là khi kết quả nghiên cứu không ...

Đọc tiếp »

Nghiên cứu sự kiện – Event Study Reports

Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Phương pháp nghiên cứu sự kiện (Event Study) là một phương pháp trong nghiên cứu định lượng để phân tích mức độ và chiều hướng tác động của sự kiện đến thị trường. Ngày nay, Event Study được áp dụng rộng rãi trong tài chính, quản lý, và cả khoa học chính trị. Bài viết này sẽ lược sử các ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu phương pháp nghiên cứu sự kiện

Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Lý thuyết tài chính giả định rằng giá chứng khoán phản ánh tất cả thông tin sẵn có và kì vọng về triển vọng của công ty. Với giả định này, một người có thể phân tích sự ảnh hưởng của một sự kiện liên quan đến triển vọng của công ty bằng cách xem xét các tác động của ...

Đọc tiếp »