Home | Thẻ: Endogeneity ( trang 2)

Thẻ: Endogeneity

Phương pháp hồi quy đa biến bội – STATA

Hồi quy đa biến bội - stata

I. GIỚI THIỆU HỒI QUY ĐA BIẾN BỘI Phương pháp hồi quy đa biến là một phương pháp ước lượng một mô hình hồi quy đơn lẻ với một hay nhiều biến độc lập. Khi mô hình hồi quy gồm nhiều biến phụ thuộc thì phương pháp thực hiện ước lượng mô hình này gọi là phương pháp phân tích ...

Đọc tiếp »

Ước lượng mô hình SEMs trên Stata

Mô hình hệ phương trình đồng thời SEM

I. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH SEMS Bên cạnh hai vấn đề phổ biến liên quan đến tính nội sinh (endogeneity) mô hình là bỏ sót biến, sai số trong biến đo lường thì vấn đề về tính đồng thời của biến (Simultaneity) cũng rất được quan tâm. Xem thêm các bài phát hiện xử lý các khuyết tật của mô hình ...

Đọc tiếp »

Ước lượng SUR trên STATA

Ước lượng SUR - Seemingly Unrelated Regression

I. GIỚI THIỆU VỀ ƯỚC LƯỢNG SUR Trong các nghiên cứu thực tiễn thường gặp một số trường hợp hai hay nhiều biểu thức ước lượng có mối quan hệ với nhau. Các dạng quan hệ này, thông thường, được thể hiện dưới 4 như sau: Hệ thống biểu thức gần như không liên quan (Seemingly unrelated equation system) Hệ ...

Đọc tiếp »

Hồi quy 2 giai đoạn – 2SLS

Hồi quy 2 giai đoạn - 2SLS

GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY 2 GIAI ĐOẠN Hồi quy 2 giai đoạn là một trong 3 phương pháp được sử dụng phổ biến để khắc phục được đề biến nội sinh. Rất nhiều mô hình kinh tế liên quan đến vấn đề biến nội sinh (endogeneity). Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư. Điều này ...

Đọc tiếp »