Home | KTL cơ bản | Sai lầm loại I – Sai lầm loại II
Các loại sai lầm thống kê: sai lầm loại I và sai lầm loại II
Các loại sai lầm thống kê: sai lầm loại I và sai lầm loại II

Sai lầm loại I – Sai lầm loại II

I. GIỚI THIỆU VỀ SAI LẦM LOẠI I – SAI LẦM LOẠI II