Home | KTL cơ bản | Phương pháp thay thế lặp MI – Multiple Imputation

Phương pháp thay thế lặp MI – Multiple Imputation

Phương pháp thay thế lặp – MI là phương pháp được sử dụng phổ biến và là phương pháp hiệu quả nhất trong số các phương pháp xử lí giá trị missing. Tuy nhiên, phương pháp thay thế lặp – MI lại tương đối phức tạp và khó hiểu. Tiếp nối phần trình bày ở bài 2 về các phương pháp xử lý missing, phần trình bày n . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!