Home | KTL cơ bản | Phân biệt gen vs egen, listwise vs pairwise deletion
phân biệt gen vs egen, listwise vs pairwise delection, và missing data trên Stata
phân biệt gen vs egen, listwise vs pairwise delection, và missing data trên Stata

Phân biệt gen vs egen, listwise vs pairwise deletion

Trong mỗi kỹ thuật thống kê, chúng ta cần biết chắc là đang thao tác trên các quan sát hợp lý (non-missing) hay có tồn tại các giá trị missing. Do vậy, hiểu và quản lý các giá trị missing là một việc rất quan trọng trong bất kì loại phân tích thống kê nào. Bài viết sẽ trình bày cách mã hóa và phân biệt listwise vs pairwise delection trong hồi quy và cách tạo biến gen vs egen trong trường hợp dữ liệu tồn tại missing.