Home | KTL cơ bản | Phân biệt độ lệch chuẩn với sai số chuẩn
Độ lệch chuẩn phản ánh độ biến thiên của các quan sát trong 1 tổng thể. Còn sai số chuẩn phản ánh độ dao động của các số trung bình mẫu chọn ra từ tổng thể
Độ lệch chuẩn phản ánh độ biến thiên của các quan sát trong 1 tổng thể. Còn sai số chuẩn phản ánh độ dao động của các số trung bình mẫu chọn ra từ tổng thể

Phân biệt độ lệch chuẩn với sai số chuẩn

Trong các tạp chí khoa học, chúng ta thường thấy những kí hiệu dạng x ± y, trong đó x là số trung bình, còn y thì có khi là độ lệch chuẩn (standard deviation – SD), đôi khi là sai số chuẩn (standard error – SE) hoặc SEM (standard error of the mean). Cách trình bày này thông dụng đến nỗi một số chuyên gia và các ban biên tập phải lên tiếng khuyến cáo (đưa ra quy ước chung). Theo đó:

  • Nếu biến tuân theo luật phân phối chuẩn các nhà nghiên cứu nên theo cách trình bày số trung bình và kèm độ lệch chuẩn (không phải sai số chuẩn;
  • Ngược lại, nếu biến không tuân theo luật phân phối chuẩn, nên trình bày số trung vị và số ở vị trí 25% và 75% (tức là interquartile range).

Dạng hình chuông của phân phối chuẩn