Bài đăng gần đây

Phần mềm thống kê Stata

Giới thiệu Stata

Phần giới thiệu STATA đã được trình bày sơ lược ở phần THỰC HÀNH TRÊN STATA, bài viết này sẽ đi sâu trình bày một số tính năng quan trọng trong phần mềm STATA. Có ...

Đọc tiếp »
Kiểm định thống kê

Kiểm định thống kê

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÉP KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ Bài viết này sẽ trình bày các thủ tục kiểm định thống kê thường được sử dụng trong phân tích dữ liệu. Các thủ tục này ...

Đọc tiếp »
Thao tác nhập xuất dữ liệu trên SPSS

Nhập xuất dữ liệu với SPSS

Nội dung phần này sẽ đề cập đến các bước tạo biến, nhập hoặc xuất dữ liệu thực hiện trên phần mềm SPSS. Có hai cách chính để nhập – xuất dữ liệu, đó là thao ...

Đọc tiếp »
Giới thiệu phần mềm SPSS

Giới thiệu SPSS

Phần giới thiệu SPSS đã được trình bày sơ lược ở trang THỰC HÀNH TRÊN SPSS, bài viết này sẽ đi sâu trình bày một số tính năng quan trọng trong phần mềm SPSS. Đầu tiên ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy