Bài đăng gần đây

Giới thiệu phần mềm SPSS

Giới thiệu SPSS

Phần giới thiệu SPSS đã được trình bày sơ lược ở trang THỰC HÀNH TRÊN SPSS, bài viết này sẽ đi sâu trình bày một số tính năng quan trọng trong phần mềm SPSS. Đầu tiên ...

Đọc tiếp »
Kiểm định thang đo qua hệ số tin cậy cronbach anpha

Hệ số tin cậy Cronbach anpha

I. GIỚI THIỆU HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ANPHA Hệ số Cronbach anpha là một hệ số kiểm định thống kê về mức độ tin cậy và tương quan trong giữa các biến quan sát ...

Đọc tiếp »
Hướng dẫn thực hiện phân tích nhân tố khám phá - EFA

Phân tích nhân tố khám phá

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một trong những phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập hợp nhiều ...

Đọc tiếp »
Thương số của biến có phân phối chuẩn hóa và biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối Student. Phân phối Student được sử dụng trong kiểm định hệ số

Bảng tra phân phối Student – t

Giới thiệu phân phối Student Phân phối Student được sử dụng phổ biến trong các kiểm định giả thuyết liên quan đến các hệ số (hệ số ước lượng, độ lệch chuẩn…). Ngoài ra, phân ...

Đọc tiếp »

Bảng tra

Recent Posts

News In Picture

  • làm thế nào để biết một hệ số tải có ý nghĩa thống kê
  • Tính toán giá trị xác suất bằng Stata
  • Bảng tra hệ số tương quan Pearson
  • Bảng tra trị tới hạn của kiểm định nghiệm đơn vị - ADF
  • Hiện tượng tự tương quan - autocorrelation theo Durbin - Watson
  • Thương số của 2 biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối F. Phân phối F là một phân phối lệch phải được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai
  • Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái.
  • Thương số của biến có phân phối chuẩn hóa và biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối Student. Phân phối Student được sử dụng trong kiểm định hệ số

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy