Bài đăng gần đây

Các loại thang đo trong phân tích dữ liệu

Thang đo trong phân tích dữ liệu

1. Giới thiệu các loại thang đo Để đo lường đúng các biến rất cần thiết phải xác định đúng thang đo. Các kiểu biến khác nhau đòi hỏi phải được đo lường theo những ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy