Bài đăng gần đây

Quy trình thêm bớt biến hồi quy Stepwise

Độ phù hợp hồi quy Stepwise

Nhược điểm lớn nhất của hồi quy Stepwise là cho phép các biến không có liên quan vào trong mô hình, do vậy, hồi quy Stepwise có thể tạo ra các mối quan hệ ảo ...

Read More »
Giải thích các thuật ngữ chính trong phân tích CFA

Các thuật ngữ chính trong CFA

Chúng ta đã làm quen cơ bản với mô hình SEM thông qua hai thành phần cơ bản là thành phần đo lường và thành phần cấu trúc trong mô hình hệ phương trình cấu ...

Read More »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy