Bài đăng gần đây

Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm - CFA

Thiết kế nghiên cứu – CFA

Thiết kế nghiên cứu là bước thứ 3 trong  quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết bên cạnh hai bước đầu tiên là định nghĩa ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy