Bài đăng gần đây

Phân biệt phân tích nhân tố EFA vs EFA

Phân biệt CFA với EFA

Phân tích CFA được sử dụng được kiểm định tính hợp lí của các mô hình đo lường trong mô hình phương trình cấu trúc SEM. Giữa phân tích CFA và phân tích EFA có ...

Read More »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy