Bài đăng gần đây

Phương pháp xử lý missing

Các phương pháp xử lý missing

Đây là bài viết thứ 2 trong chuỗi bài viết về dữ liệu missing và các phương pháp xử lý missing. Phần trình bày trước đã giới thiệu sơ lược về dữ liệu missing, cũng ...

Read More »
Toán tử trễ, nghiệm đơn vị, định lí Wold...

Tản mạn về mô hình SEM

Các phương pháp ANOVA, hồi quy tuyến tính đa biến, ANCOVA, MANOVA trong phương pháp hồi quy tuyến tính tổng quát (GLM) được xem là 1 trường hợp giới hạn của mô hình SEM (Fan, ...

Read More »
Hướng dẫn tải dữ liệu World bank

Giới thiệu về dữ liệu World Bank

Bên cạnh nguồn dữ liệu IMF, World Bank cũng chứa rất nhiều bộ dữ liệu quan trọng về các chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế cùng với các vấn đề về tài chính, ...

Read More »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy