Bài đăng gần đây

Ví dụ minh họa cách thực hiện SVAR trên Stata

Minh họa SVAR trên Stata

  . *****Nhap du lieu tu sheet data trong file Excel data2202.xls . import excel data2202.xlsx, sheet("data") firstrow clear . drop DATE . gen month = m(2000m1) + _n - 1 . format %tm month ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy