Bài đăng gần đây

Ví dụ minh họa mô hình SEM

Ví dụ minh họa mô hình SEM

Tiếp theo phần giới thiệu sơ bộ về mô hình SEM cùng với các thuật ngữ và quy ước trong sơ đồ nhánh thường được sử dụng, phần trình bày bên dưới sẽ minh họa ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy