Bài đăng gần đây

Lựa chọn phương pháp trích nhân tố

Phương pháp trích nhân tố

Khi các giả thiết cho phân tích nhân tố được đảm bảo, nhà nghiên cứu sẳn sàng áp dụng phương pháp phân tích nhân tố để xác định cấu trúc của các mối quan hệ ...

Đọc tiếp »
inlist, inrange, cond, recode Stata

Tạo biến giả nhanh trên Stata

Biến giả được sử dụng rất thường xuyên trong các mô hình phân tích. Để tạo một biến giả, trên Stata chúng ta có rất nhiều công cụ hỗ trợ như inlist, inrange, cond hoặc ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy