Bài đăng gần đây

inlist, inrange, cond, recode Stata

Tạo biến giả nhanh trên Stata

Biến giả được sử dụng rất thường xuyên trong các mô hình phân tích. Để tạo một biến giả, trên Stata chúng ta có rất nhiều công cụ hỗ trợ như inlist, inrange, cond hoặc ...

Đọc tiếp »
Thang đo Guttman - Guttman scale

Thang đo Guttman

Cùng với thang đo Likert, thang đo Thurstone thì thang đo Guttman là một trong ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Thang đo Guttman đôi khi còn gọi là thang ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy