Home | KTL cơ bản | Lọc quan sát với SPSS
Giới thiệu phần mềm SPSS
Giới thiệu phần mềm SPSS

Lọc quan sát với SPSS

Mục tiêu của bài viết sẽ hướng dẫn thực hành lọc quan sát thành các nhóm riêng biệt thỏa mãn các yêu cầu phân tích trên phần mềm SPSS. Nội dung chia làm 2 phần: lọc quan sát và tách dữ liệu.