Home | KTL cơ bản | Hồi quy Logit – STATA

Hồi quy Logit – STATA

Giới thiệu về hồi quy logit

Hồi quy logit, đôi khi còn được gọi là mô hình logit, được sử dụng để ước lượng mô hình có biến phụ thuộc dạng nhị phân. Phương trình hồi quy logit giản đơn có dạng như sau:

(odds({y_i} ne 0) = exp({b_0} + b{x_i}))

Một số khái niệm liên quan đếnn hồi quy logit

  • Odds của một sự kiện được tính bằng (odds = frac{p}{{1 - p}}), với p là xác suất xảy ra sự kiện đó.
  • Ở mức xác suất thấp (p nhỏ) thì odds tiến gần đến p. Đôi khi, các nhà dịch tể học bỏ qua khái niệm chính thống của odds mà xem odds như là một risk. Điều này chỉ hợp lí khi odds xấp xỉ p khi p nhỏ hơn rất nhỏ.
  • Tỉ lệ odds (odds ratios) hay còn được gọi là hệ số được mũ hóa (exponentiated coefficients) được định nghĩa là:

(odds ratios = frac{{P(event|x + 1)/(1 - P(event|x + 1))}}{{P(event|x)/(1 - P(event|x))}})

Hay nói cách khác tỉ lệ odds chính là tỉ số của odds khi giá trị của biến tăng thêm 1 đơn vị so với odds ban đầu.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!