Home | KTL cơ bản | Cấu trúc dữ liệu đa cấp – Multilevel data structure
Clustered data hay nested data là các tên gọi khác của dữ liệu đa cấp (multilevel data). Vậy mô hình dữ liệu đa cấp được ước lượng bằng phương pháp nào?
Clustered data hay nested data là các tên gọi khác của dữ liệu đa cấp (multilevel data). Vậy mô hình dữ liệu đa cấp được ước lượng bằng phương pháp nào?

Cấu trúc dữ liệu đa cấp – Multilevel data structure

Phương pháp hồi quy OLS, OLS với tùy chọn robust hoặc cluster robust, OLS với các biến dummy, các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng Fixed effects hay Random effects, GMM, kể cả phương pháp ước lượng dữ liệu bảng với độ dốc thay đổi là những phương pháp quan trọng và phổ biến trong bất kì nghiên cứu định lượng nào. Quan trọng hơn cả, đây là những phương pháp đặc trưng để ước lượng các mô hình dữ liệu đa bậc (Multilevel Modeling). Loạt bài viết sau sẽ trình bày rõ ràng có hệ thống, theo trình tự khắc phục các vấn đề tồn tại của các phương pháp trên theo cách viết đơn giản, dễ hiểu. Thông qua chuỗi bài viết này các bạn chắc chắn sẽ làm chủ được các mô hình dữ liệu đa bậc, nhất là mô hình dữ liệu bảng.