Home | KTL cơ bản | Độ phù hợp hồi quy Stepwise
Quy trình thêm bớt biến hồi quy Stepwise
Quy trình thực hiện hồi quy Stepwsie trên Stata

Độ phù hợp hồi quy Stepwise

Ví dụ: sử dụng bộ dữ liệu doanh số bán xe ô tô của Mỹ năm 1978 (auto.dta) chúng ta muốn xem các yếu tố như tiêu hao nhiên liệu (mpg), trọng lượng xe (weight), chiều dài xe (length), nơi sản xuất (foreign) quyết định như thế nào đến giá xe thì trên Stata chúng ta thực hiện như sau: