Home | KTL cơ bản | Độ phù hợp hồi quy Stepwise
Quy trình thêm bớt biến hồi quy Stepwise
Quy trình thực hiện hồi quy Stepwsie trên Stata

Độ phù hợp hồi quy Stepwise

Nhược điểm lớn nhất của hồi quy Stepwise là cho phép các biến không có liên quan vào trong mô hình, do vậy, hồi quy Stepwise có thể tạo ra các mối quan hệ ảo hay tác động giả lên biến phụ thuộc trong mô hình.

Xem thêmhttps://vietlod.com/lua-chon-mo-hinh-stepwise-vs-bma