Home | Tin tức | Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Vietlod cam kết đảm bảo sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Xin vui lòng đọc toàn bộ chính sách bảo mật của chúng tôi một cách cẩn thận.

Chính sách bảo mật này cùng với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi đề ra cách thức mà Vietlod sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng http://viellod.com.

1. Về thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin sau về bạn:

  • Các thông tin chi tiết (ví dụ, tên đăng nhập, email) bạn sử dụng khi đăng ký.
  • Các thông tin liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc.
  • Chúng tôi sử dụng dịch vụ bên ngoài (ví dụ như Google Analytics) để phân tích lưu lượng truy cập cho trang web http://viellod.com. Chúng tôi không gửi bất kỳ thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập để phân tích các công ty này (tức là, bạn vẫn còn vô danh với các công ty này).

2. Sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập về bạn theo những cách sau:

  • Để tham gia và đáp ứng cho các bạn từ các hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc.
  • Để liên hệ với bạn theo thời gian với thông báo dịch vụ liên quan.
  • Để liên hệ với bạn theo thời gian bằng cách email về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc mà chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận những email này bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết không nhận thông báo trong email marketing.

3. An ninh và lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra quy trình quản lý thích hợp để bảo vệ an toàn thông tin chúng tôi thu thập.

Tất cả dữ liệu bạn cung cấp cho Vietlod được lưu trữ trên máy chủ an toàn hoạt động của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, lưu trữ, thanh toán, và các nhà phân tích.

4. Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 9 năm 2014. Vietlod có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn có thể truy cập vào trang này để biết thêm về chính sách bảo mật được cập nhật.