Home | Tin tức

Tin tức

Tải bộ dữ liệu VARHS

Tải bộ dữ liệu VARHS

Tương tự bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư Việt Nam (VHLSS), bộ dữ liệu VARHS cũng được sử dụng rất rộng rãi trong các nghiên cứu về  bất bình đẳng, nghèo đói, các nghiên cứu phân tích về chi tiêu (giáo dục, y tế, đời sống) của các nông hộ cũng như các yếu tố ảnh hưởng ...

Đọc tiếp »

Tải bộ dữ liệu SME

Tải bộ dữ liệu SME

Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU TỪ BỘ DỮ LIỆU SME Bộ dữ liệu SME là bộ dữ liệu chính thức và rất phù hợp để nghiên cứu về các đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam. Khá nhiều các nghiên cứu đã được thực hiện thành công dựa trên bộ dữ liệu này, có thể ...

Đọc tiếp »

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Quy trình đăng ký và thanh toán cho các dịch vụ tại Vietlod.com được thực hiện theo sơ đồ bên dưới. Bấm vào khối bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết các bước thực hiện (tương thích với PCs, laptops).

Đọc tiếp »

Giới thiệu về dữ liệu World Bank

Hướng dẫn tải dữ liệu World bank

Bên cạnh nguồn dữ liệu IMF, World Bank cũng chứa rất nhiều bộ dữ liệu quan trọng về các chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế cùng với các vấn đề về tài chính, thương mại, giáo dục… Bài viết sau sẽ giới thiệu 26 bộ dữ liệu quan trọng trên. Ghi chú: Bên cạnh 26 bộ dữ liệu ...

Đọc tiếp »

Hướng dẫn tải dữ liệu World Bank

Hướng dẫn tải dữ liệu World bank

Bên cạnh nguồn dữ liệu IMF, World Bank cũng tổng hợp rất nhiều bộ dữ liệu quan trọng về các chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế cùng với các dữ liệu về tài chính quốc tế, thương mại toàn cầu, giáo dục… Bài viết sau sẽ minh họa cách tải 1 trong 26 bộ dữ liệu quan trọng ...

Đọc tiếp »

Hướng dẫn tải dữ liệu IMF

Hướng dẫn tải dữ liệu IMF như GDP, CPI, BOP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, xuất nhập khẩu

Bên dưới là phần minh họa chi tiết cách tải 11 chỉ số kinh tế quan trọng của Việt Nam GDP, chi tiêu hộ gia đình, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu, nhập khẩu theo giá danh nghĩa và giá thực; chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỉ giá (cuối kì, bình quân trong kì), lãi suất (cho vay, tiền ...

Đọc tiếp »