Home | Bảng tra

Bảng tra

Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson được sử dụng để tra các giá trị hệ số tương quan giữa các cặp biến trong trường hợp các biến có phân phối chuẩn hóa. df .10 .05 .025 .01 .005 .0005 1 0.951 0.988 0.997 0.9995 0.9999 0.99999 2 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990 0.999 3 0.687 0.805 0.878 0.934 0.959 ...

Đọc tiếp »

Bảng tra thống kê Durbin-Watson

Hiện tượng tự tương quan - autocorrelation theo Durbin - Watson

Kiểm định thống kê Durbin-Watson là một loại kiểm định được sử dụng phổ biến để phát hiện vấn đề tự tương quan trong mô hình tự hồi quy bậc 1. Sau khi chạy hồi quy, có thể sử dụng câu lệnh dwstat để có được giá trị thống kê Durbin-Watson tính toán (dw). Kết quả của dw sẽ được so ...

Đọc tiếp »

Bảng tra phân phối Chi bình phương – Chisq

Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái.

Giới thiệu về phân phối chi bình phương Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa N(0,1) là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái. Phân phối chi bình phương thường được sử dụng trong các kiểm định về sự phù ...

Đọc tiếp »