Home | KTL nâng cao ( trang 5)

KTL nâng cao

Lựa chọn phép xoay nhân tố

Lựa chọn phép xoay nhân tố

Sau khi các nhân tố được trích, bước tiếp đến là giải thích các nhân tố trích được. Theo Hair và cộng sự (2014, tr.110) thì quy trình lặp ba bước sau: (i) ước lượng ma trận nhân tố, (ii) xoay nhân tố và (iii) giải thích nhân tố và mô tả lại mô hình sẽ được sử dụng để ...

Đọc tiếp »

Phương pháp trích nhân tố

Lựa chọn phương pháp trích nhân tố

Khi các giả thiết cho phân tích nhân tố được đảm bảo, nhà nghiên cứu sẳn sàng áp dụng phương pháp phân tích nhân tố để xác định cấu trúc của các mối quan hệ trong dữ liệu. Hai vấn đề sau cần được xem xét lựa chọn: (1) phương pháp trích nhân tố (phân tích nhân tố chung – ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu phương pháp phân tích nhân tố

Phân tích nhân tố - Factor analysis

Phân tích nhân tố được sử dụng để nhóm các biến có mối quan hệ với nhau thành những thành phần (hay còn gọi là nhân tố) đại diện tốt cho những biến này. Bài viết này giới thiệu sơ lược về phương pháp phân tích nhân tố, các giả thiết của phương pháp liên quan đến cỡ mẫu (quy ...

Đọc tiếp »

Thang đo Guttman

Thang đo Guttman - Guttman scale

Cùng với thang đo Likert, thang đo Thurstone thì thang đo Guttman là một trong ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Thang đo Guttman đôi khi còn gọi là thang đo tích lũy (cumalative scaling) hoặc phân tích tỉ lệ đồ (scalogram analysis). Bài viết sẽ giải thích cách xây dựng và quản trị một ...

Đọc tiếp »

Thang đo Likert

Thang đo Likert scale

Thang đo Likert là một thang đo đơn hướng. Thang đo Likert cùng với thang đo Thurstone và Guttman là ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Bài viết này sẽ trình bày cách xây dựng một thang đo  Likert cùng với việc quản lý thang đo. 1. Phát biểu chủ đề Như các phương pháp xây ...

Đọc tiếp »

Thang đo Thurstone – Thurstone scale

Thang đo đơn hướng Thurstone

Thang đo Thurstone là một trong ba đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Ba cách để phát triển một thang đo Thurston là: phương pháp các khoảng xảy ra bằng nhau (method of equal-appearing intervals); phương pháp khoảng kế tiếp bằng nhau (method of successive intervals); và phương pháp so sánh cặp đôi (method of paired comparisons). Các phương pháp ...

Đọc tiếp »

Thang đo đơn hướng – Unidimensional

Thang đo đơn hướng - Likert Scale

Để tìm hiểu về các thang đo trong nghiên cứu hành vi thì đầu tiên cần tìm hiểu về chiều hướng của các thang đo. Thang đo đơn hướng là một loại thang đo được sử dụng phổ biến trong hầu hết các nghiên cứu hành vi. Bài viết này sẽ đi sâu trình bày các khái niệm hướng, tính ...

Đọc tiếp »

Câu lệnh psmatch2 và teffects trên Stata

Hướng dẫn sử dụng psmatch2 và teffects trong so khớp điểm xu hướng (PSM)

Phương pháp điểm so khớp xu hướng Để đánh giá hiệu quả của một tác động chính sách theo phương pháp so khớp điểm xu hướng (PSM) thì bên cạnh câu lệnh pscore, trên Stata còn có hai câu lệnh khác psmatch2 và teffects cũng được sử dụng, thậm chí là phổ biến hơn để đánh giá tác động của ...

Đọc tiếp »

Minh họa thực hành phương pháp PSM trên Stata

Minh họa thực hánh PSM trên Stata

Phương pháp so khớp điểm xu hướng Phương pháp so khớp điểm xu hướng (Propensity Score Matching - PSM) là một trong những phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động của một chính sách. Về cơ bản, phương pháp điểm xu hướng dựa trên cơ sở xác suất để phân nhóm điều trị dựa trên ...

Đọc tiếp »

Quy trình thực hiện phương pháp PSM trên Stata

Các bước thực hiện PSM

Quy trình thực hiện phương pháp điểm xu hướng Phương pháp điểm xu hướng là một trong những phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động của một chính sách. Về cơ bản, phương pháp điểm xu hướng dựa trên cơ sở xác suất để phân nhóm điều trị dựa trên các đặc điểm cơ bản ...

Đọc tiếp »