Home | KTL nâng cao ( trang 4)

KTL nâng cao

Xác định cở mẫu trong mô hình SEM

Quy tắc xác định cở mẫu trong phân tích SEM

Xác định cở mẫu trong mô hình SEM là một trong những nội dung quan trọng trong thiết kế nghiên cứu sử dụng mô hình SEM. SEM theo một số cách nào đó nhạy cảm với cở mẫu hơn so với các kỹ thuật đa biến khác. Một vài thuật toán thống kê được sử dụng trong các chương trình ...

Đọc tiếp »

Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm trong SEM

Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm với SEM

Trong quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM sau khi xác định các khái niệm riêng rẽ và xác định mô hình đo lường, bước tiếp theo là thiết kế một nghiên cứu để cho ra các kết quả thực nghiệm. Theo đó, mô hình SEM có thể ước lượng được với cả hiệp phương sai và sự tương ...

Đọc tiếp »

Quy trình 6 bước ước lượng mô hình SEM

Mô hình phương trình cấu trúc - SEM

Một mô hình SEM có thể được ước lượng thông qua 6 bước như sau: Xác định các khái niệm riêng rẽ Phát triển và xác định mô hình đo lường Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường Xác định mô hình cấu trúc Đánh giá tính hợp lí của mô ...

Đọc tiếp »

Ví dụ minh họa mô hình SEM

Ví dụ minh họa mô hình SEM

Tiếp theo phần giới thiệu sơ bộ về mô hình SEM cùng với các thuật ngữ và quy ước trong sơ đồ nhánh thường được sử dụng, phần trình bày bên dưới sẽ minh họa cách một mô hình SEM hoạt động với nhiều mối quan hệ, ước lượng nhiều phương trình cùng lúc, thậm chí khi chúng có mối ...

Đọc tiếp »

Xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM

Các kí hiệu trong sơ đồ mô hình SEM

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng sơ đồ trong mô hình SEM: Thông thường các khái niệm được thể hiện bằng các hình oval hoặc hình tròn và các biến đo lường được thể hiện bằng hình vuông hoặc hình chữ nhật. Để nhấn mạnh đến sự phân biệt các chỉ mục cho khái niệm nội sinh, các chỉ ...

Đọc tiếp »

Mô hình phương trình cấu trúc là gì

Mô hình phương trình cấu trúc - SEM

Mô hình phương trình cấu trúc là gì? Mô hình phương trình cấu trúc, SEM đôi khi còn gọi là mô hình cấu trúc tuyến tính là một họ của các mô hình thống kê nhằm tìm lời giải thích cho các mối quan hệ giữa nhiều biến số. Để làm được như vậy, SEM xem xét cấu trúc của ...

Đọc tiếp »

Tính toán thang đo tổng hợp

Tính thang đo tổng hợp

Tiếp theo bài đánh giá tính hợp lí của phân tích nhân tố, bài viết sau sẽ trình bày chi tiết cách tính thang đo tổng hợp. Theo đó, có ba cách để tính thang đo tổng hợp của mỗi nhân tố là phép thang đo lấy tổng (summated scales), điểm nhân tố (factor scores) và lựa chọn biến thay ...

Đọc tiếp »

Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Xác định tính hợp lý của phân tích nhân tố là bước thứ 6 trong quy trình 7 bước giải thích ma trận nhân tố. Tính hợp lí của phân tích nhân tố liên quan đến việc đánh giá mức độ tổng quát hóa của các kết quả với tổng thể và ảnh hưởng tiềm ẩn của các quan sát riêng ...

Đọc tiếp »

Giải thích ma trận nhân tố

Giải thích ma trận nhân tố

Nhiệm vụ giải thích ma trận tải nhân tố để xác định cấu trúc giữa các biến có thể thoạt nhìn có vẻ là quá phức tạp. Ví dụ, một phân tích nhân tố đơn giản với 15 biến và 4 nhân tố được trích thì có tới 15*4 = 60 giá trị hệ số tải. Sử dụng các tiêu ...

Đọc tiếp »