Home | KTL nâng cao ( trang 20)

KTL nâng cao

Phương pháp hồi quy đa biến bội – STATA

Hồi quy đa biến bội - stata

I. GIỚI THIỆU HỒI QUY ĐA BIẾN BỘI Phương pháp hồi quy đa biến là một phương pháp ước lượng một mô hình hồi quy đơn lẻ với một hay nhiều biến độc lập. Khi mô hình hồi quy gồm nhiều biến phụ thuộc thì phương pháp thực hiện ước lượng mô hình này gọi là phương pháp phân tích ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tách Stepwise – SPSS

Phương pháp phân tách Stepwise - SPSS

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH STEPWISE Phương pháp phân tách stepwise (Stepwise Discriminant Analysis) có ý nghĩa tương đồng với phân tích hồi quy đa biến stepwise ở chổ là cố gắng tìm ra một tập biến giải thích tốt nhất cho biến phụ thuộc. Trong phương pháp phân tách stepwise, biến độc lập có tương quan mạnh ...

Đọc tiếp »

Đọc kết quả phương pháp phân tách – SPSS

Đọc kết quả phương pháp phân tách trên SPSS

Nội dung của bài viết hướng dẫn đọc kết quả của phương pháp phân tách là phần tiếp tục của bài Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS Kết quả phân tích thống kê Trong phương pháp phân tách chúng ta cố gắng phân nhóm dựa vào sự tách biệt trong mỗi đối tượng. Vì vậy, đầu tiên chúng ...

Đọc tiếp »

Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS

Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS

I. NHẮC LẠI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH Phương pháp phân tách sử dụng một tập hợp các biến độc lập dạng liên tục (khoảng, tỉ lệ) để giải thích cho một biến phụ thuộc dạng phân loại. Nguyên tắc của phương pháp phân tách là tìm kiếm một giải pháp kết hợp tuyến tính giữa những biến độc lập để tạo ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tách – Discriminant analysis

Phương pháp phân tách - Discrimant Analysis

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phương pháp phân tách (Discriminant analysis) là một phương pháp phân tích thống kê được dùng rất nhiều trong Data mining để phân loại các đối tượng (object) vào các nhóm dựa việc đo lường các đặc trưng của đối tượng. Không giống như phân tích cluster không đòi hỏi biết trước số ...

Đọc tiếp »

Phân tích cluster 2 bước – SPSS

Phân tích Cluser 2 bước trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH CLUSTER 2 BƯỚC Tiếp tục bài viết phân tích cluster thứ bậc qua phương pháp Ward, và phân tích cluster không thứ bậc theo phương pháp K-Means, bài viết này sẽ trình bày một phương pháp khác có tính ưu việt hơn so với 2 phương pháp trước, gọi là phương pháp phân tích ...

Đọc tiếp »

Phương pháp K-Means – Cluster không thứ bậc

Thực hành phân tích Cluster trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP K-MEANS Tiếp tục bài viết phân tích cluster thứ bậc, bài viết này sẽ hướng dẫn thực hành phân tích cluster không thứ bậc theo phương pháp K-Means. Nhắc lại một số nguyên tắc cơ bản của phân tích cluster không thứ bậc theo phương pháp K-Means Ngược lại với phân tích cluster thứ ...

Đọc tiếp »

Phân tích cluster thứ bậc – SPSS

Thực hành phân tích Cluster thứ bậc trên SPSS

I. NHẮC LẠI PHÂN TÍCH CLUSTER Phân tích cluster được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực từ vi mô như nghiên cứu hành vi xã hội, tâm lý, địa lý, kinh doanh… đến nghiên cứu vĩ mô ở cấp độ đầu tư của ngành chẳng hạn. Trong nghiên cứu Marketing, phân tích cluster giúp nhận diện các phân khúc ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tích cluster

Phân tích cụm - Cluster analysis

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH CLUSTER Để chuyển dữ liệu thành thông tin, thành kiến thức thì chúng ta phải biết đơn giản hóa dữ liệu. Có 2 cách phổ biến để đơn giản hóa dữ liệu, đó là phân tích nhân tố(factor analysis) và phân tích cluster. Khác với phân tích nhân tố là gộp các biến (items) ...

Đọc tiếp »

Hiện tượng tự tương quan – autocorrelation

Hiện tượng tự tương quan - autocorrelation theo Durbin - Watson

I. GIỚI THIỆU VỀ HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi các sai số bị tương quan với nhau. Trong trường hợp này, sai số nhiễu của các quan sát khác nhau được tính từ các phân phối khác nhau không phải là phân phối của các biến giải thích. Ví dụ Giả sử ...

Đọc tiếp »