Home | KTL nâng cao ( trang 18)

KTL nâng cao

Giới thiệu các phép xoay nhân tố

Phép xoay nhân tố

Một trong các bước quan trọng của phân tích nhân tố khám phá cũng như phân tích thành phần chính (PCA) là lựa chọn một phép xoay nhân tố hoặc thành phần (gọi tắt là phép xoay nhân tố). Bài viết này sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến phép xoay nhân tố. Qua bài viết này ...

Đọc tiếp »

Phân biệt PCA vs EFA

Phân biệt PCA vs EFA

Phân tích thành phần chính (PCA) và phân tích nhân tố khám phá (EFA) là 2 phương pháp được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu thị trường. Cả hai phương pháp PCA vs EFA đều có cách thực hiện tương đối giống nhau. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có mục tiêu riêng và sự phân biệt giữa ...

Đọc tiếp »

Hồi quy đa biểu thức – STATA

Hồi quy đa biểu thức - mvreg trên Stata

Nếu tập dữ liệu bao gồm nhiều biến, chúng ta muốn ước lượng nhiều hơn một biểu thức hồi quy. Chẳng hạn, chúng ta muốn dự đoán y1 theo x1, cũng như muốn dự đoán y2 theo x2. Mặc dù 2 biểu thức này không có biến chung nhưng 2 biểu thức trên không phải độc lập lẫn nhau, bởi ...

Đọc tiếp »

Hồi quy Cluster – STATA

Hồi quy OLS với tùy chọn cluster

Trong thực tế hiếm khi một dữ liệu thỏa mãn tất cả các giả định của hồi quy OLS. Chúng ta biết rằng vi phạm các giả định có thể dẫn đến ước lượng của các hệ số bị thiên chệch và đặc biệt là sự thiên chệch trong ước lượng của sai số chuẩn. Bài viết này sẽ trình ...

Đọc tiếp »

Hồi quy có ràng buộc – STATA

Hồi quy tuyến tính OLS có ràng buộc

Trong những trường hợp các biến giải thích trong mô hình có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau thì chúng ta phải xét đến những ràng buộc này trong phân tích hồi quy. Phương pháp hồi quy trong trường hợp này được gọi là hồi quy có ràng buộc. Bài viết sau sẽ minh họa cách thực hiện hồi ...

Đọc tiếp »

Đọc kết quả phân tích CATPCA – SPSS

Đọc kết quả phân tích CATPCA

Phân tích CATPCA hay còn gọi là phân tích thành phần chính dạng danh mục CATPCA (Categorical principal components analysis) là được sử dụng tinh giản dữ liệu khi các biến có dạng phân loại, với mục tiêu là xác định các thành phần chính của một tập biến có khả năng giải thích (đại diện) tốt nhất cho dữ ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tích CATPCA – SPSS

Đọc kết quả phân tích CATPCA

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CATPCA Phân tích CATPCA hay còn gọi là phân tích thành phần chính dạng danh mục CATPCA (Categorical principal components analysis) là được sử dụng tinh giản dữ liệu khi dữ liệu các biến có dạng phân loại, với mục tiêu là xác định các thành phần chính của một tập biến có ...

Đọc tiếp »

Hồi quy Censored-Truncated trên STATA

Hồi quy với dữ liệu bị kiểm duyệt Censored - Truncated

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY CENSORED-TRUNCATED Dữ liệu censored-truncated được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu chuyên ngành, có thể kể đến như nghiên cứu lâm sàng, kinh tế tài chính, kinh tế lao động, nghiên cứu về vòng đời sản phẩm... Chúng ta cũng đã nhận biết được thế nào là dữ liệu bị kiểm duyệt (censored) ...

Đọc tiếp »

Dữ liệu Censored-Truncated

Hồi quy với dữ liệu bị kiểm duyệt Censored - Truncated

GIỚI THIỆU VỀ DỮ LIỆU CENSORED-TRUNCATED Việc phân tích các dữ liệu mà giá trị của nó bị kiểm duyệt (censored data) hoặc bị xén bớt (truncated data) là trường hợp phổ biến trong rất nhiều nghiên cứu chuyên ngành. Theo Hosmer và Lemeshow (1999)[1], một quan sát bị kiểm duyệt là một quan sát mà giá trị của nó ...

Đọc tiếp »

Hồi quy với sai số đo lường – STATA

Hồi quy với sai số đo lường

Nhắc lại, một trong những giả định của hồi quy OLS là các biến giải thích phải được đo lường đúng hay không được có sai số đo lường (Measurement Error). Vấn đề sai số đo lường ở các biến giải thích sẽ dẫn đến ước lượng dưới mức các hệ số hồi quy. Trong trường hợp hồi quy với ...

Đọc tiếp »