Home | KTL cơ bản | Xử lý dữ liệu ( trang 4)

Xử lý dữ liệu

Tạo biến trên SPSS

Tạo biến trên SPSS

Các biến có thể được mã hóa theo 2 cách như sau: mã hóa trong cùng một biến và mã hóa tạo một biến mới. Nội dung phần này sẽ hướng dẫn tập trung vào cách mã hóa và tạo biến mới trên SPSS. Đối với mã hóa tạo biến mới, có 3 dạng chính như mã hóa các giá trị đơn ...

Đọc tiếp »

Nhập dữ liệu trên Stata

Tạo biến trên Stata

Có nhiều cách để nhập dữ liệu vào Stata. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp một số cách thông dụng để nhập dữ liệu vào Stata Câu lệnh Cú pháp Sử dụng edit hoặc input edit hoặc input edit nhập từ cửa sổ Data editor, còn input nhập dữ liệu từ cửa sổ lệnh. Cách này thường sử dụng khi ...

Đọc tiếp »

Tạo biến trên Stata

Kiểm tra dữ liệu nhập trên SPSS

Chúng ta đã tìm hiểu Stata cũng như là cú pháp lệnh cơ bản của Stata ở phần giới thiệu. Bài viết này sẽ trình bày về cách tạo biến mới, thay đổi biến hiện tại và cách tạo nhãn cho biến. 1. Tạo và thay đổi biến Câu lệnh cơ bản để tạo biến mới là {generate (hoặc viết ...

Đọc tiếp »

Nhập xuất dữ liệu với SPSS

Thao tác nhập xuất dữ liệu trên SPSS

Nội dung phần này sẽ đề cập đến các bước tạo biến, nhập hoặc xuất dữ liệu thực hiện trên phần mềm SPSS. Có hai cách chính để nhập – xuất dữ liệu, đó là thao tác thủ công và nhập xuất bằng file. 1. Thao tác thủ công Như đã đề cập ở phần Giới thiệu về SPSS dữ liệu được ...

Đọc tiếp »