Home | KTL cơ bản | Xử lý dữ liệu ( trang 3)

Xử lý dữ liệu

Thang đo trong phân tích dữ liệu

Các loại thang đo trong phân tích dữ liệu

1. Giới thiệu các loại thang đo Để đo lường đúng các biến rất cần thiết phải xác định đúng thang đo. Các kiểu biến khác nhau đòi hỏi phải được đo lường theo những cách khác nhau. Có 4 loại thang đo thường được sử dụng trong phân tích dữ liệu là thang đo danh nghĩa (nominal), thang đo ...

Đọc tiếp »

Bảng tần suất – SPSS

Lập và phân tích bảng tần suất trên SPSS

Có hai cách bạn thực hiện bảng tần suất là: “Frequencies” và “Explore”. Cả hai đều cho những kết quả giống nhau, ngoại trừ: Frequencies: thông tin phân tích cho các nhóm được thể hiện trong một bảng và thể hiện đồ thị histograms với đường cong phân phối chuẩn (trong khi đó Explore thể hiện đồ thị histogram nhưng không có ...

Đọc tiếp »

Giá trị trống – missing values

Thay thế giá trị rỗng - missing values

1. Vì sao lại có giá trị trống? Giá trị trống (missing) có thể là ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên. Giá trị trống ngẫu nhiên bởi vì đối tượng không chú ý trả lời một số câu hỏi. Chẳng hạn, câu hỏi quá phức tạp, quá dài hoặc người trả lời quá mệt không chú ý vào câu hỏi. ...

Đọc tiếp »

Kiểm tra dữ liệu nhập – Data screening

Kiểm tra dữ liệu nhập trên SPSS

Bước đầu tiên trong kiểm tra dữ liệu nhập (Data Screening) là sử dụng bảng tần suất “Frequencies” Chọn Analyze –> Descriptive Statistics –> Frequencies Chuyển tất cả các biến vào cửa sổ Variable(s). Bấm OK. Sử dụng file lọc quan sát và thực hiện 3 bước trên, kết quả Frequencies xuất hiện như sau: Bảng Statistics cho biết số quan ...

Đọc tiếp »

Đồ thị histogram

Đồ thị histogram về dạng phân phối của dữ liệu

Histogram là gì? Histogram là một dạng đồ thị cho phép bạn khám phá, hiển thị dạng phân phối tần suất của một tập dữ liệu liên tục. Nó cho phép chúng ta kiểm tra dạng phân phối (chẳng hạn, phân phối chuẩn), điểm dị biệt, độ trôi, độ nhọn của tập dữ liệu. Một đồ thị dạng histogram của ...

Đọc tiếp »