Home | KTL cơ bản | Phân tích hồi quy ( trang 3)

Phân tích hồi quy

Hồi quy logit đa bậc – STATA

Hồi quy logit đa bậc trên Stata

Giới thiệu về hồi quy logit đa bậc Hồi quy logit đa bậc (Multinomial logistic regression) được sử dụng để ước lượng mô hình với biến phụ thuộc dạng danh mục (không thứ tự), trong đó log của odds là sự kết hợp tuyến tính của các biến giải thích. Hồi quy logit đa bậc tương tự như hồi quy ...

Đọc tiếp »

Hồi quy logit thứ tự – STATA

Hồi quy logit thứ tự trên Stata

GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY LOGIT THỨ TỰ Hồi quy logit thứ tự (Ordered Logistic Regression) là dạng tổng quát của hồi quy logit thông thường. Nó được sử dụng khi biến phụ thuộc có thang đo thứ tự. Hồi quy thứ tự được thực hiện dựa trên 4 giả định sau: Biến phụ thuộc là biến dạng thứ tự, ...

Đọc tiếp »

Hồi quy logit chính xác – Exact Logit

Hồi quy logit chính xác trên Stata

Giới thiệu về hồi quy logit chính xác Hồi quy logit chính xác (Exact logistic regression) được sử dụng để ước lượng mô hình với biến phụ thuộc dạng nhị phân, trong đó, log của odds được giải thích bằng tổ hợp tuyến tính của các biến độc lập. Nó được sử dụng khi cở mẫu nhỏ không đủ để ...

Đọc tiếp »

Hồi quy khoảng – Interval Regression

Hồi quy khoảng (interval regression) trên Stata

1. Giới thiệu về hồi quy khoảng Hồi quy khoảng (Interval Regression) được sử dụng để ước lượng mô hình có các biến phụ thuộc bị kiểm duyệt. Dữ liệu bị kiểm duyệt trong hồi quy khoảng là các kiểm duyệt khoảng. Điều đó có nghĩa chúng ta biết các quan sát nằm trong khoảng giá trị nào nhưng không ...

Đọc tiếp »

Hồi quy Probit – STATA

Hồi quy Probit trên Stata

GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY PROBIT Hồi quy Probit, đôi khi còn được gọi là mô hình probit, được sử dụng để ước lượng mô hình có biến phụ thuộc dạng nhị phân. Trong hồi quy probit, nghịch đảo của hàm phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa là sự kết hợp tuyến tính của các biến giải thích. Ví ...

Đọc tiếp »

Hồi quy Logit – STATA

Hồi quy logit trên Stata

Giới thiệu về hồi quy logit Hồi quy logit, đôi khi còn được gọi là mô hình logit, được sử dụng để ước lượng mô hình có biến phụ thuộc dạng nhị phân. Phương trình hồi quy logit giản đơn có dạng như sau: (odds({y_i} ne 0) = exp({b_0} + b{x_i})) Một số khái niệm liên quan đếnn hồi quy ...

Đọc tiếp »

Phân biệt mô hình Logit vs Probit

Phân biệt hồi quy ols vs logit vs probit

Đặt vấn đề hồi quy với biến phụ thuộc dạng danh mục Khi một biến phụ thuộc là biến danh mục (nhị phân, thứ tự hoặc định danh) thì phương pháp bình phương tối thiểu OLS sẽ không còn là một ước lượng không chệch tốt nhất (BLUE) nữa. Điều đó có nghĩa các ước lượng OLS sẽ bị chệch ...

Đọc tiếp »

Phân tích MANOVA 1 chiều – SPSS

Phân tích MANOVA 1 chiều trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH MANOVA 1 CHIỀU MANOVA 1 chiều được là viết tắt của One-way Multivariate Analysis Of Variance hay còn gọi là phân tích phương sai đa biến một chiều. Phân tích MANOVA 1 chiều là một phép phân tích phương sai được sử dụng để xem CÓ sự khác nhau về giá trị trung bình ...

Đọc tiếp »