Home | KTL cơ bản ( trang 3)

KTL cơ bản

Cài đặt và sử dụng Add-in trong EViews

Tương tự ado trên Stata, Add-in trong EViews đơn giản là một chương trình lệnh của EViews được tích hợp vào các menu nhằm thực hiện 1 tác vụ cụ thể.

Tương tự như các ado ở Stata, EViews cũng có các gói công cụ lệnh được lập trình sẳn để thực thi một tác vụ cụ thể gọi là EViews Add-in. Add-in đơn giản là một chương trình lệnh của EViews được tích hợp vào các menu hoặc câu lệnh trong EViews. Mỗi Add-in sẽ cho phép chúng ta thực ...

Đọc tiếp »

Cấu trúc dữ liệu đa cấp – Multilevel data structure

Clustered data hay nested data là các tên gọi khác của dữ liệu đa cấp (multilevel data). Vậy mô hình dữ liệu đa cấp được ước lượng bằng phương pháp nào?

Phương pháp hồi quy OLS, OLS với tùy chọn robust hoặc cluster robust, OLS với các biến dummy, các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng Fixed effects hay Random effects, GMM, kể cả phương pháp ước lượng dữ liệu bảng với độ dốc thay đổi là những phương pháp quan trọng và phổ biến trong bất kì nghiên cứu ...

Đọc tiếp »

Tính độ co dãn của hàm cầu – Stata

Độ co dãn của hàm cầu được tính qua các options dydx; eyex; eydx; dyex của lệnh margins trên Stata. Độ co dãn của hàm cầu sẽ dc tinh khác nhau ở các mô hình

Có nhiều dạng mô hình được sử dụng để ước lượng hàm cầu. Phổ biến nhất trong các mô hình có dạng hàm log-log, log-lin (hoặc lin-log) và lin - lin. Vậy làm thế nào để tính các độ co dãn từ các mô hình hàm cầu này? Bài viết sau sẽ lần lượt trình bày cách tính toán các ...

Đọc tiếp »

Giả định nghiên cứu sự kiện

Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Một nghiên cứu sự kiện thông thường là một dạng kiểm định các giả thuyết của một lý thuyết tài chính, nhất là khi mô hình lợi nhuận kì vọng (mô hình thị trường) được sử dụng. Các nhà nghiên cứu cần phải đặc biệt lưu ý đến các kiểm định này, nhất là khi kết quả nghiên cứu không ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu phương pháp nghiên cứu sự kiện

Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Lý thuyết tài chính giả định rằng giá chứng khoán phản ánh tất cả thông tin sẵn có và kì vọng về triển vọng của công ty. Với giả định này, một người có thể phân tích sự ảnh hưởng của một sự kiện liên quan đến triển vọng của công ty bằng cách xem xét các tác động của ...

Đọc tiếp »

Mô hình chính sách công – Ví dụ

Xác định biến trong mô hình phân tích chính sách công

Bài viết sẽ minh họa việc xác định các biến thích hợp trong mô hình phân tích chính sách công. Giả sử, bạn đang sống với gia đình và bạn phụ thuộc rất nhiều vào phần học bổng của nhà trường mà học bổng này lại tùy thuộc vào kết quả học tập của bạn ở các học kì trước. ...

Đọc tiếp »

Mô hình chính sách công – Phần 3

Kỹ thuật ước lượng/phân tích mô hình chính sách công

Sau khi xác định được vấn đề nghiên cứu trong phân tích chính sách công, bước tiếp theo là lựa chọn các biến trong mô hình. Từ đó sử dụng các kỹ thuật phân tích để ước lượng hoặc phân tích mô hình và đưa ra các kiến nghị chính sách. Bài viết sau sẽ lần lượt trình bày 3 ...

Đọc tiếp »