Home | KTL cơ bản ( trang 13)

KTL cơ bản

Kiểm định giả thuyết thống kê

Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện các kiểm định giả thuyết thống kê

I. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ Khi thực hiện một nghiên cứu định lượng (quantitative research), chúng ta phải cố gắng trả lời các câu hỏi nghiên cứu (research questions) hay các giả thuyết đặt ra. Một phương pháp đánh giá các giả thuyết này thông qua một thủ tục được gọi là kiểm định giả thuyết (hypothesis testing) ...

Đọc tiếp »

Đồ thị histogram

Đồ thị histogram về dạng phân phối của dữ liệu

Histogram là gì? Histogram là một dạng đồ thị cho phép bạn khám phá, hiển thị dạng phân phối tần suất của một tập dữ liệu liên tục. Nó cho phép chúng ta kiểm tra dạng phân phối (chẳng hạn, phân phối chuẩn), điểm dị biệt, độ trôi, độ nhọn của tập dữ liệu. Một đồ thị dạng histogram của ...

Đọc tiếp »

Lọc quan sát với SPSS

Giới thiệu phần mềm SPSS

Mục tiêu của bài viết sẽ hướng dẫn thực hành lọc quan sát thành các nhóm riêng biệt thỏa mãn các yêu cầu phân tích trên phần mềm SPSS. Nội dung chia làm 2 phần: lọc quan sát và tách dữ liệu. I. LỌC QUAN SÁT Các file dữ liệu không phải luôn luôn được sắp xếp để đáp ứng ...

Đọc tiếp »

Tạo biến trên SPSS

Tạo biến trên SPSS

Các biến có thể được mã hóa theo 2 cách như sau: mã hóa trong cùng một biến và mã hóa tạo một biến mới. Nội dung phần này sẽ hướng dẫn tập trung vào cách mã hóa và tạo biến mới trên SPSS. Đối với mã hóa tạo biến mới, có 3 dạng chính như mã hóa các giá trị đơn ...

Đọc tiếp »

Nhập dữ liệu trên Stata

Tạo biến trên Stata

Có nhiều cách để nhập dữ liệu vào Stata. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp một số cách thông dụng để nhập dữ liệu vào Stata Câu lệnh Cú pháp Sử dụng edit hoặc input edit hoặc input edit nhập từ cửa sổ Data editor, còn input nhập dữ liệu từ cửa sổ lệnh. Cách này thường sử dụng khi ...

Đọc tiếp »

Tạo biến trên Stata

Kiểm tra dữ liệu nhập trên SPSS

Chúng ta đã tìm hiểu Stata cũng như là cú pháp lệnh cơ bản của Stata ở phần giới thiệu. Bài viết này sẽ trình bày về cách tạo biến mới, thay đổi biến hiện tại và cách tạo nhãn cho biến. 1. Tạo và thay đổi biến Câu lệnh cơ bản để tạo biến mới là {generate (hoặc viết ...

Đọc tiếp »

Kiểm định thống kê

Kiểm định thống kê

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÉP KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ Bài viết này sẽ trình bày các thủ tục kiểm định thống kê thường được sử dụng trong phân tích dữ liệu. Các thủ tục này được trình bày vắn tắt, tập trung chủ yếu vào ý nghĩa chính của thủ tục. Nội dung bài viết được tham khảo từ nhiều nguồn, ...

Đọc tiếp »

Nhập xuất dữ liệu với SPSS

Thao tác nhập xuất dữ liệu trên SPSS

Nội dung phần này sẽ đề cập đến các bước tạo biến, nhập hoặc xuất dữ liệu thực hiện trên phần mềm SPSS. Có hai cách chính để nhập – xuất dữ liệu, đó là thao tác thủ công và nhập xuất bằng file. 1. Thao tác thủ công Như đã đề cập ở phần Giới thiệu về SPSS dữ liệu được ...

Đọc tiếp »