Home | KTL cơ bản ( trang 13)

KTL cơ bản

Đồ thị histogram

Đồ thị histogram về dạng phân phối của dữ liệu

Histogram là gì? Histogram là một dạng đồ thị cho phép bạn khám phá, hiển thị dạng phân phối tần suất của một tập dữ liệu liên tục. Nó cho phép chúng ta kiểm tra dạng phân phối (chẳng hạn, phân phối chuẩn), điểm dị biệt, độ trôi, độ nhọn của tập dữ liệu. Một đồ thị dạng histogram của ...

Đọc tiếp »

Tạo biến trên SPSS

Tạo biến trên SPSS

Các biến có thể được mã hóa theo 2 cách như sau: mã hóa trong cùng một biến và mã hóa tạo một biến mới. Nội dung phần này sẽ hướng dẫn tập trung vào cách mã hóa và tạo biến mới trên SPSS. Đối với mã hóa tạo biến mới, có 3 dạng chính như mã hóa các giá trị đơn ...

Đọc tiếp »

Nhập dữ liệu trên Stata

Tạo biến trên Stata

Có nhiều cách để nhập dữ liệu vào Stata. Bảng bên dưới sẽ tổng hợp một số cách thông dụng để nhập dữ liệu vào Stata Câu lệnh Cú pháp Sử dụng edit hoặc input edit hoặc input edit nhập từ cửa sổ Data editor, còn input nhập dữ liệu từ cửa sổ lệnh. Cách này thường sử dụng khi ...

Đọc tiếp »

Kiểm định thống kê

Kiểm định thống kê

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÉP KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ Bài viết này sẽ trình bày các thủ tục kiểm định thống kê thường được sử dụng trong phân tích dữ liệu. Các thủ tục này được trình bày vắn tắt, tập trung chủ yếu vào ý nghĩa chính của thủ tục. Nội dung bài viết được tham khảo từ nhiều nguồn, ...

Đọc tiếp »