Home | Hướng nghiên cứu ( trang 3)

Hướng nghiên cứu

“Cặp đôi hoàn hảo” KTL vs PPNCKH

Kinh tế lượng ứng dụng trong nghiên cứu khoa học

Hiện nay, kinh tế lượng và phương pháp nghiên cứu khoa học đang dần được giảng dạy phổ biến ở các chương trình đại học và sau đại học. Tuy nhiên hiệu quả học tập, đặc biệt là vận dụng vào các đề tài thực tế lại không cao. Thậm chí, rất nhiều sinh viên xem đây là một trong ...

Đọc tiếp »