Home | Hướng nghiên cứu ( trang 2)

Hướng nghiên cứu

Mô hình dự báo phá sản Z-score vs H-score

Dự báo khả năng phá sản của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam bằng 2 mô hình dự báo phá sản Z-Score (Altman, 1966) và H-Score (Fulmer, 1984)

Phá sản là khái niệm dùng để chỉ doanh nghiệp không có khả năng thanh toán được các nghĩa vụ tài chính phát sinh. Phá sản là một hiện tượng kinh tế tự nhiên nhằm đào thải những doanh nghiệp yếu kém trước áp lực của quy luật cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, từ đầu năm 2008 nền ...

Đọc tiếp »

Tác động truyền dẫn của tỉ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam

Sử dụng mô hình VECM theo Johasen phân tích tác động truyền dẫn tỉ giá hối đoái đến lạm phát của Việt Nam trực tiếp thông qua giá hàng nhập khẩu.

Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp ngang giá sức mua theo đề xuất của Hooper và Mann (1989), phân tích tác động truyền dẫn tỉ giá hối đoái đến lạm phát của Việt Nam theo kênh tác động trực tiếp thông qua giá hàng nhập khẩu. Phương pháp đồng liên kết của Johasen và mô hình hiệu chỉnh sai ...

Đọc tiếp »

Mô hình hàm cầu – Demand System

Các mô hình hàm cầu như TL, AIDS, QUAIDS và AIQL rất phù hợp với bộ dữ liệu khảo VHLSS, để ước lượng hàm cầu tiêu dùng thực phẩm, năng lượng, hàm cầu đầu tư

Bên cạnh các mô hình hàm cầu giản đơn như Working (1943) và Lesser (1963), các mô hình thực nghiệm ngày càng được mở rộng. Các mô hình hàm cầu quan trọng nhất có thể kể đến như mô hình Translog (TL) được phát triển bởi Christensen, Jorgenson và Lau (1975), mô hình hệ thống phân tích cầu gần như ...

Đọc tiếp »

Xây dựng mô hình hàm cầu – AIDS

Xây dưng hàm cầu thực phẩm ở Việt Nam với bộ dữ liệu VHLSS 2012 bằng mô hình LA/AIDS

Tóm tắt: Mô hình hệ thống phân tích hàm cầu AIDS được áp dụng phổ biến trong đánh giá tác động của việc thay đổi giá cả lên sản lượng tiêu dùng hay mức chi tiêu cho các nhóm hàng hóa, đặc biệt là các nhóm hàng lương thực, thực phẩm. Kết quả thống kê từ bộ dữ liệu thu ...

Đọc tiếp »

Nghiên cứu sự kiện – Event Study Reports

Phương pháp nghiên cứu sự kiện - Event study

Phương pháp nghiên cứu sự kiện (Event Study) là một phương pháp trong nghiên cứu định lượng để phân tích mức độ và chiều hướng tác động của sự kiện đến thị trường. Ngày nay, Event Study được áp dụng rộng rãi trong tài chính, quản lý, và cả khoa học chính trị. Bài viết này sẽ lược sử các ...

Đọc tiếp »