Home | Trắc nghiệm ( trang 3)

Trắc nghiệm

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án (có đáp án kèm theo)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành QUẢN TRỊ như sau: Danh mục môn học Nội dung 319 câu trắc nghiệm Quản trị học Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần TF 73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức Phần 1 Phần 2 332 câu trắc ...

Đọc tiếp »

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán

91 câu trắc nghiệm kế toán ngân hàng (có đáp án kèm theo)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành KẾ TOÁN như sau: Danh mục môn học Nội dung 200 câu trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 123 câu trắc nghiệm Kiểm toán Phần 1 Phần 2 Phần 3 94 câu trắc nghiệm Kế toán công Phần 1 Phần 2 Phần ...

Đọc tiếp »

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chính trị

500 câu trắc nghiệm Luật kinh tế + đáp án

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm các môn Chính trị – đại cương Danh mục môn học Nội dung 300 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị Phần 1 Phần 2 Phần 3 941 câu trắc nghiệm Triết học Phần 1 Phần 2 Phần 3 300 câu trắc nghiệm Tư tưởng HCM Toàn phần 440 câu trắc nghiệm Pháp ...

Đọc tiếp »

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng

Tổng hợp 500 câu trắc nghiệm + tự luận Kinh tế lượng (Elementary Statistics). Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm + tự luận đều có đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng, xác suất thống kê bằng tiếng việt và tiếng anh (có đáp án kèm theo). Các câu hỏi được phân thành từng chương/phần bám sát lý thuyết rất thích hợp cho việc tự học và củng cố kiến thức. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn KINH TẾ LƯỢNG được ...

Đọc tiếp »