Home | Trắc nghiệm ( trang 26)

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp – C1

Bộ đề thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án + giải thích)

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Tài chính Doanh nghiệp (có đáp án và các gợi ý). Nội dung bao gồm 393 câu hỏi trắc nghiệm Multichoice, phân thành 9 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp (24 câu) Chương 2: Dòng tiền (57 câu) Chương 3: Quản trị vốn luân chuyển (25 câu) Chương ...

Đọc tiếp »

Trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp – P1

200 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp

Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm kế toán doanh nghiệp (có đáp án). Các câu hỏi trắc nghiệm được phân thành 4 phần (1, 2, 3, 4), mỗi phần gồm 50 câu hỏi. Bài viết này trình bày 50 câu hỏi đầu tiên (Phần 1). KTDN_1_1: Khi phân loại nguyên vật liệu, kế toán KHÔNG sử dụng tiêu thức phân ...

Đọc tiếp »