Home | Trắc nghiệm ( trang 2)

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm: Kinh tế học là gì?

Kinh tế học là gì?

155 câu hỏi trắc nghiệm của chương 1 (Kinh tế học là gì?). Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới. Chúc bạn nắm vững các kiến thức ...

Đọc tiếp »

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm Nguyên lí kinh tế

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lí Kinh tế

Tổng hợp ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn các nguyên lí kinh tế (Principles of Economics). Các câu hỏi trắc nghiệm được Vietlod tổng hợp theo từng chủ đề dựa trên nguồn ngân hàng đề của trường đại học Udayton. Các câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi chủ đề được biên soạn chi tiết, rõ ràng và tách biệt với ...

Đọc tiếp »

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án – P6

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án (có đáp án kèm theo)

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị dự án (có đáp án). Nội dung bao gồm 332 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 6 chương: Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư ...

Đọc tiếp »

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp – C9

Bộ đề thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án + giải thích)

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Tài chính Doanh nghiệp (có đáp án và các gợi ý). Nội dung bao gồm 393 câu hỏi trắc nghiệm Multichoice, phân thành 9 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp (24 câu) Chương 2: Dòng tiền (57 câu) Chương 3: Quản trị vốn luân chuyển (25 câu) Chương ...

Đọc tiếp »

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tài chính

Bộ đề thi công chức năm 2013 - Sở tài chính

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn chuyên ngành TÀI CHÍNH như sau: Danh mục môn học Nội dung 393 câu trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 150 câu trắc nghiệm Tài chính tiền tệ Phần 1 Phần 2 Phần 3 ...

Đọc tiếp »