Home | Tin tức | Các điều khoản

Các điều khoản

1. Giới thiệu và các định nghĩa

1.1 Giới thiệu
Vui lòng đọc các điều khoản 1 cách đầy đủ và cẩn thận. Đây là các điều khoản liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung đã có sẵn trên trang web https://vietlod.com (bao gồm cả tên miền con của vietlod.com). Chúng tôi gọi các nội dung này là tài nguyên của Vietlod. Các điều khoản áp dụng không phân biệt hệ điều hành hoặc thiết bị truy cập tài nguyên trên Vietlod. Các điều khoản này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Vietlod. Bạn đồng ý với các điều khoản thì có thể truy cập https://vietlod.com và sử dụng tài nguyên của Vietlod. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản bạn không nên truy cập https://vietlod.com cũng như không nên sử dụng bất kỳ tài nguyên nào của Vietlod.

Các điều khoản được cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 01 năm 2016 và thay thế tất cả các điều khoản cho trước vietlod. Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản vì lý do kinh doanh hoặc theo quy định của pháp luật. Các điều khoản thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày chúng tôi thông báo cho bạn trên trang web chính thức ở phần Điều khoản. Bạn nên thường xuyên kiểm tra để xem nếu có những thay đổi đã được thực hiện.

1.2 Các định nghĩa

  • Thành viên miễn phí” có nghĩa là bất cứ ai truy cập vietlod.com nhưng không phải là thành viên trả phí.
  • Thành viên có phí” có nghĩa là bất kì ai đã mua quyền truy cập tài nguyên tại vietlod.com.
  • Tài nguyên của Vietlod” có nghĩa là tất cả các nội dung từ bài viết, biểu đồ, hình ảnh, bảng biểu, số liệu, đến bất kỳ tài liệu nào trên trang http:///vietlod.com.
  • Tài nguyên miễn phí” là các tài nguyên cơ bản của Vietlod có thể được truy cập bởi thành viên miễn phí và thành viên có phí.
  • Tài nguyên có phí” là các tài nguyên của Vietlod chỉ có thể được truy cập bởi các thành viên có phí. Tài nguyên có phí bao gồm các gói dịch vụ Model, F2F, và Premium.
  • vietlod.com” có nghĩa là các trang web, kể cả các tên miền con của vietlod.com và tất cả các nội dung được cung cấp bởi Vietlod có trụ sở đăng ký địa chỉ là 55/107/30, đường Thành Mỹ, Phường 08, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam.

Điều 2. Truy cập và sử dụng

Khoản 2.1
Bằng việc truy cập vietlod.com, bạn đã đồng ý rằng tất cả các tài nguyên của Vietlod là tài sản của Vietlod. Nếu là thành viên miễn phí, bạn được phép truy cập các tài nguyên cơ bản (base, data screening, correct test) nhưng bạn không được phép truy cập hoặc xem bất kì tài nguyên có phí nào. Nếu bạn là thành viên trả phí tại Vietlod thì bạn được quyền truy cập các nguồn tài nguyên có phí tương ứng với gói tài liệu bạn mua quyền truy cập. Trong cả hai trường hợp có phí lẫn miễn phí, các thành viên không được phép chuyển nhượng hoặc chia sẻ quyền truy cập cho bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào.

Khoản 2.2
Khi truy cập vào tài nguyên của Vietlod, bạn có thể: (a) sử dụng các công cụ chia sẻ mà Vietlod làm sẵn ở mỗi bài viết; (b) chỉ số hoặc liên kết đến các bài viết, miễn là bạn không vi phạm quy định tại khoản 2.3 hoặc 2.4.

Khoản 2.3
Là thành viên tại Vietlod bạn không thể: (a) lưu trữ, tải về, xuất bản, tái xuất, phổ biến, thay đổi, sửa đổi, kết hợp, bán, dịch, khoanh vùng, sao chép bất kỳ tài nguyên nào của Vietlod, bao gồm (nhưng không giới hạn) bài viết, văn bản, hình ảnh, đồ họa, bảng biểu, số liệu, video hoặc âm thanh trong bất kỳ cách nào; (b) tạo ra các tác phẩm phái sinh từ tài nguyên của Vietlod; (c) in, photocopy hoặc chụp lại màn hình các tài nguyên của Vietlod.

Khoản 2.4
3 cách liên kết đến tài nguyên tại vietlod: (a) liên kết đến một bài viết riêng rẻ hoặc trang chủ vietlod.com; (b) hiển thị logo hoặc biểu tượng của Vietlod khi bạn liên kết đến một bài viết cụ thể hoặc trang chủ vietlod.com, nhưng không được làm thay đổi sự xuất hiện hoặc kích thước của logo Vietlod; (c) liên kết đến một bài viết cụ thể hoặc trang chủ vietlod.com nhưng không không được phép liên kết qua một trang trung gian về một bài viết cụ thể trên vietlod.com (i) hàm ý trong bất kỳ cách nào mà chúng tôi xác nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web đó, (ii) trình bày sai hoặc không có bất kỳ mối quan hệ với chúng tôi, (iii) trình bày thông tin về chúng tôi đó là sai sự thật; (iv) chứa nội dung có thể được coi là khó chịu hoặc xúc phạm, vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc không tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan.

Khoản 2.5
Tài nguyên của Vietlod có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi đã không kiểm soát và không thuộc đối tượng chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn nên thận trọng và xem xét các chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập.

Khoản 2.6
Vietlod có thể chứa tập dữ liệu mà bạn có thể tải về để sử dụng trong phần mềm của bên thứ ba. Bản quyền phần mềm thuộc về nhà cung cấp bên thứ ba. Việc bạn sử dụng phần mềm của bên thứ ba này được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép liên quan đến phần mềm đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến bản quyền sử dụng phần mềm của bên thứ ba.

Khoản 2.7
Khi mua một tài nguyên có phí, bạn không được phép chia sẻ quyền truy cập tài nguyên có phí của bạn với bất cứ ai khác. Mỗi thành viên chỉ là cho một người dùng duy nhất. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ truy cập vào tài nguyên có phí qua sử dụng trái phép tên và mật khẩu của bạn, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn tin rằng có bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật tài khoản đã diễn ra. Nếu bạn cố ý chia sẻ truy cập của bạn hay cách khác, chúng ta có thể hủy bỏ hoặc đình chỉ truy cập của bạn ở phần tài nguyên này.

Để bảo vệ việc sử dụng trái phép, chúng tôi khuyên bạn không sử dụng tên người dùng và mật khẩu rõ ràng hoặc một tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập vào các trang web khác.

Điều 3. Đăng ký dịch vụ

Khoản 3.1
Có bốn gói dịch vụ dựa trên nguồn tài nguyên được sử dụng, với thời hạn 60 ngày gồm các gói Premium, F2F, Model. Nội dung và thành phần các bài viết đều được trình bày tổng hợp rõ ràng tại Bảng giá gói tài liệu. Các bạn phải xác định rõ nội dung cần tham khảo và tìm hiểu kỹ nội dung cũng như thành phần của các bài viết trong các gói tài liệu trước khi quyết định thanh toán.

Khoản 3.2
Chúng tôi có quyền thay đổi (tăng hoặc giảm) số lượng và loại nội dung mà chúng ta trong phần tài nguyên bất cứ lúc nào theo quyền hủy bỏ.

Khoản 3.3
Khi bạn gửi thông tin đăng ký và yêu cầu thanh toán tại Vietlod, bạn đang thực hiện một đề nghị cho chúng tôi để mua quyền truy cập tài nguyên có phí. Tại thời điểm thanh toán được xác nhận, bạn sẽ trở thành một thành viên có phí tại Vietlod.

Khoản 3.4
Vietlod chỉ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến các tài nguyên có phí được gửi từ email đăng ký ban đầu của bạn.

Điều 4. Giá cả và thanh toán

Khoản 4.1
Mức phí sử dụng của các gói dịch vụ sẽ được niêm yết rõ ràng tại bảng giá các gói tài liệu và trong suốt quá trình đăng ký.

Khoản 4.2
Bạn có trách nhiệm trả bất kỳ chi phí liên quan đến việc truy cập vietlod.com, bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí internet hoặc 3G hoặc bất kỳ khoản phí viễn thông khác.

Điều 5. Đình chỉ và chấm dứt tài khoản

Khoản 5.1
Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt đăng ký của bạn, có hoặc không có thông báo nếu bạn vi phạm các điều khoản.

Khoản 5.2
Một khi đề nghị mua quyền truy cập tài nguyên có phí đã được hoàn tất, bạn đồng ý rằng bạn không có bất kỳ quyền yêu cầu hủy bỏ đăng ký của bạn, một phần hoặc toàn bộ, và rằng bạn không được hoàn trả.

Điều 6. Chính sách bảo mật thông tin

Khoản 6.1
Để hiểu làm thế nào chúng tôi sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tất cả những thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn và bất kì tài nguyên nào của Vietlod sẽ được sử dụng phù hợp với chính sách bảo mật này.

Khoản 6.2
Chúng tôi khuyên bạn không cho phép trình duyệt của bạn để lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của bạn cho phép bạn tự động đăng nhập vào vietlod.com trên bất kỳ máy tính đang hoặc có thể được sử dụng bởi bất cứ ai khác để ngăn chặn truy cập trái phép của các bên thứ ba cả thông tin đăng ký của bạn và các tài nguyên cao cấp của Vietlod.

Khoản 6.3
Chúng tôi có thể liên hệ với bạn theo thời gian bằng cách email về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc mà chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm, trừ khi bạn đã chọn tham gia nhận những email này. Bạn có thể chọn không nhận những email này bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào liên kết hủy nhận thông báo trong email marketing.

Điều 7. Giới hạn trách nhiệm

Khoản 7.1
Bạn rõ ràng xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý rằng: (a) Vietlod và tài nguyên của Vietlod chỉ cung cấp những thông tin hướng dẫn thực hiện những chuyên đề kinh tế lượng cụ thể và không có ý định đi sâu giải quyết các yêu cầu cụ thể của bạn. Các quyết định thực hiện cho mục tiêu nghiên cứu & học tập là tự bạn quyết định; (b) Vietlod và các tài nguyên của Vietlod không cấu thành bất cứ hình thức đại diện, chứng thực hoặc quyết định cho các bạn.

Khoản 7.2
Chúng tôi cũng không thực hiện bất kỳ cam kết nào cho sự đảm bảo các tài nguyên của Vietlod là không bị lây nhiễm bởi virus hoặc bất cứ điều gì khác có ô nhiễm hay phá hoại tài sản.

Điều 8. Lựa chọn pháp luật và thẩm quyền xét xử

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với luật pháp Việt Nam và bạn đồng ý rằng các tòa án của Việt Nam có thẩm quyền sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể xảy ra liên quan đến các điều khoản.

Điều 9. Tuyên bố chung

Bạn không có quyền chuyển nhượng, cho phép hoặc chuyển giao bất kỳ quyền lợi của bạn theo các điều khoản. Nếu bất kỳ điều khoản của các điều khoản được tìm thấy là không hợp lệ bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền, hiệu lực của các điều khoản còn lại của các điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng và có hiệu lực đầy đủ.

Điều 10. Thông báo về việc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện

Các điều khoản được cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 6 năm 2015 và thay thế tất cả các điều khoản cho trước (ngày ngày 19 tháng 9 năm 2014) của Vietlod.