Home | Xem dạng Blog trang 5

Xem dạng Blog

Trắc nghiệm: sản xuất tối ưu

Trắc nghiệm tối ưu hóa sản xuất

122 câu hỏi trắc nghiệm của chương 7 về sản xuất tối ưu tập trung vào các nội dung như lợi nhuận kinh tế, chi phí cơ hội và cấu trúc thị trường. Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi ...

Đọc tiếp »

Trắc nghiệm: độ co dãn

Trắc nghiệm về độ co dãn

130 câu hỏi trắc nghiệm của chương 4 (Độ co dãn). Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới. Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế ...

Đọc tiếp »

Trắc nghiệm: Kinh tế học là gì?

Kinh tế học là gì?

155 câu hỏi trắc nghiệm của chương 1 (Kinh tế học là gì?). Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới. Chúc bạn nắm vững các kiến thức ...

Đọc tiếp »

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm Nguyên lí kinh tế

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lí Kinh tế

Tổng hợp ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn các nguyên lí kinh tế (Principles of Economics). Các câu hỏi trắc nghiệm được Vietlod tổng hợp theo từng chủ đề dựa trên nguồn ngân hàng đề của trường đại học Udayton. Các câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi chủ đề được biên soạn chi tiết, rõ ràng và tách biệt với ...

Đọc tiếp »

Chẩn đoán mô hình đo lường – CFA

Chẩn đoán mô hình đo lường - CFA

Mục tiêu cuối cùng của phân tích CFA là đi tìm câu trả lời liệu mô hình đo lường xây dựng là có hợp lí. Nhưng quá trình kiểm định sử dụng phân tích CFA cho biết thêm những thông tin chẩn đoán để giải quyết những vấn đề tồn tại hoặc cải thiện độ phù hợp của mô hình. ...

Đọc tiếp »