Home | Xem dạng Blog trang 10

Xem dạng Blog

Thang đo Likert

Thang đo Likert scale

Thang đo Likert là một thang đo đơn hướng. Thang đo Likert cùng với thang đo Thurstone và Guttman là ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Bài viết này sẽ trình bày cách xây dựng một thang đo  Likert cùng với việc quản lý thang đo. 1. Phát biểu chủ đề Như các phương pháp xây ...

Đọc tiếp »

Thang đo Thurstone – Thurstone scale

Thang đo đơn hướng Thurstone

Thang đo Thurstone là một trong ba đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Ba cách để phát triển một thang đo Thurston là: phương pháp các khoảng xảy ra bằng nhau (method of equal-appearing intervals); phương pháp khoảng kế tiếp bằng nhau (method of successive intervals); và phương pháp so sánh cặp đôi (method of paired comparisons). Các phương pháp ...

Đọc tiếp »

Thang đo đơn hướng – Unidimensional

Thang đo đơn hướng - Likert Scale

Để tìm hiểu về các thang đo trong nghiên cứu hành vi thì đầu tiên cần tìm hiểu về chiều hướng của các thang đo. Thang đo đơn hướng là một loại thang đo được sử dụng phổ biến trong hầu hết các nghiên cứu hành vi. Bài viết này sẽ đi sâu trình bày các khái niệm hướng, tính ...

Đọc tiếp »

Câu lệnh psmatch2 và teffects trên Stata

Hướng dẫn sử dụng psmatch2 và teffects trong so khớp điểm xu hướng (PSM)

Phương pháp điểm so khớp xu hướng Để đánh giá hiệu quả của một tác động chính sách theo phương pháp so khớp điểm xu hướng (PSM) thì bên cạnh câu lệnh pscore, trên Stata còn có hai câu lệnh khác psmatch2 và teffects cũng được sử dụng, thậm chí là phổ biến hơn để đánh giá tác động của ...

Đọc tiếp »

Minh họa thực hành phương pháp PSM trên Stata

Minh họa thực hánh PSM trên Stata

Phương pháp so khớp điểm xu hướng Phương pháp so khớp điểm xu hướng (Propensity Score Matching - PSM) là một trong những phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động của một chính sách. Về cơ bản, phương pháp điểm xu hướng dựa trên cơ sở xác suất để phân nhóm điều trị dựa trên ...

Đọc tiếp »

Quy trình thực hiện phương pháp PSM trên Stata

Các bước thực hiện PSM

Quy trình thực hiện phương pháp điểm xu hướng Phương pháp điểm xu hướng là một trong những phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động của một chính sách. Về cơ bản, phương pháp điểm xu hướng dựa trên cơ sở xác suất để phân nhóm điều trị dựa trên các đặc điểm cơ bản ...

Đọc tiếp »

Minh họa thực hành RCT trên Stata

Minh họa thực hành phương pháp RCT trên Stata

RCT là viết tắt của phương pháp thực nghiệm đối chứng ngẫu nhiên . Phương pháp RCT cho phép tính toán trực tiếp hiệu quả tác động trung trung (ATET hoặc ATE) từ các dữ liệu nghiên cứu. Bài viết này sẽ minh họa cách ước lượng (tính toán) các tác động trung bình này theo các phương pháp như ước ...

Đọc tiếp »

Minh họa ước lượng mô hình PTR trên Stata

Mô hình hồi quy ngưỡng với dữ liệu bảng PTR của Hansen (1999)

Các mô hình ngưỡng được sử dụng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô và phân tích tài chính để giải thích các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. Bên cạnh các mô hình tự hồi quy ngưỡng (Threshold AutoRegressive – TAR) của Tong (1983) sử dụng trong dữ liệu thời gian thì các mô hình hồi quy ngưỡng ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu mô hình hồi quy ngưỡng – PTR

Mô hình hồi quy ngưỡng với dữ liệu bảng PTR của Hansen (1999)

Các mô hình ngưỡng (threshold models) được sử dụng rộng rãi trong các phân tích tài chính, vĩ mô bởi sự đơn giản và rõ ràng trong hàm ý chính sách. Tuy nhiên, với những mô hình này việc ước lượng và suy diễn là khá phức tạp bởi sự tồn tại của các tham số nhiễu. Để khắc phục ...

Đọc tiếp »

Ví dụ ứng dụng mô hình SUR trong Tài chính

Ví dụ sử dụng ước lượng SUR trong nghiên cứu tài chính

Mô hình SUR (Seemingly Unrealted Regression Model) được sử dụng rộng rãi trong các mô hình kinh tế như ước lượng các hàm cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong một ngành, ước lượng các hàm cầu tiêu dùng của các nhóm sản phẩm hình thành từ hành vi tối đa hóa hữu dụng, cũng như ước lượng các ...

Đọc tiếp »